Dni otwarte

Zespół Szkół Techniczno Informatycznych

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego

ZAPRASZA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E:

23.03.2018r. (piątek) – godz.15.00 – 19.00

18.05.2018r. (piątek) – godz.15.00 – 19.00