Dni otwarte

Zespół Szkół Techniczno Informatycznych

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego

ZAPRASZA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E