Dni otwarte

Zespół Szkół Techniczno Informatycznych

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego

ZAPRASZA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E

24.03.2017 r. w godzinach 14-18

                                         oraz

13.05.2017 r. w godzinach 10-13