Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji do Technikum nr17 i
Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 21 maja 2018r.  do 20 czerwca 2018r. godz.12:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • od 22 czerwca 2018r do 26 czerwca 2018r. godz. 12.00 – składanie przez kandydatów kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 12 lipca 2018r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 22 czerwca 2018r. godz. 12.00 do 13 lipca 2018r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 12 lipca 2018r. godz. 12.00 do 19 lipca 2018r. godz. 12.00  –   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 20 lipca 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 20 lipca 2018r. od godz. 12.00 do 23 lipca 2018r. do godz. 12.00 – składanie wniosku
 • 14 sierpnia 2018r. – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 14 sierpnia 2018r. do godz. 15:00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 14 sierpnia 2018r godz. 00 do 20 sierpnia 2018r. godz. 15.00– składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole
 • 21 sierpnia 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Terminarz rekrutacji do Szkoły Policealnej nr17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 18 czerwca 2018r.  do 2 lipca 2018r. godz.12:00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • 18 lipca 2018r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 18 lipca 2018r. godz. 12.00 do 23 lipca 2018r. godz. 12.00  –   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 24 lipca 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 24 lipca 2018r. do 26 lipca 2018r. do godz. 12.00 – składanie wniosku
 • 14 sierpnia 2018r. do godz. 12:00 – wywieszenia list zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych
 • od 14 sierpnia 2018r godz. 00 do 20 sierpnia 2018r. godz. 12.00– składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 21 sierpnia 2018r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Dokumenty można składać w ZSTI al. Politechniki 37 w Łodzi