Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji

do Technikum nr17 i Szkoły Branżowej I stopnia nr 17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 22 maja 2017r.  do 21 czerwca 2017r. godz.12:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • od 23 czerwca 2017r do 27 czerwca 2017r. godz. 12.00 – składanie przez kandydatów kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • 3 lipca 2017r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 23 czerwca 2017r. godz. 12.00 do 5 lipca 2017r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 3 lipca 2017r. godz. 12.00 do 10 lipca 2017r. godz. 12.00  –   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 11 lipca 2017r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 12 lipca 2017r. od godz. 12.00 do 14 lipca 2017r. do godz. 12.00 – składanie

wniosku

 • 7 sierpnia 2017r. – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 7 sierpnia 2017r. do godz. 15:00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla

kandydatów zakwalifikowanych

 • od 8 sierpnia 2017r godz. 00 do 10 sierpnia 2017r. godz. 15.00– składanie

     przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa,   

     oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, oraz zaświadczenia  

     zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia

     praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w

wybranej szkole

 • 11 sierpnia 2017r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Terminarz rekrutacji

do Szkoły Policealnej nr17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 19 czerwca 2017r.  do 3 lipca 2017r. godz.12:00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • 6 lipca 2017r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 6 lipca 2017r. godz. 12.00 do 10 lipca 2017r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 6 lipca 2017r. godz. 12.00 do 10 lipca 2017r. godz. 12.00  –   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 10 lipca 2017r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 10 lipca 2017r. do 11 lipca 2017r. do godz. 12.00 – składanie wniosku
 • 7 sierpnia 2017r. do godz. 12:00 – wywieszenia list zakwalifikowanych

niezakwalifikowanych

 • 7 sierpnia 2016r. – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów

zakwalifikowanych

 • od 8 sierpnia 2017r godz. 00 do 10 sierpnia 2017r. godz. 12.00– składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 11 sierpnia 2017r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Dokumenty można składać w ZSTI al. Politechniki 37 w Łodzi