Wyniki egzaminów zawodowych

 

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE – CZERWIEC

 

Technik mechanik (nowy egzamin zawodowy)

Kwalifikacja M17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Etap pisemny –

Etap praktyczny –

Kwalifikację M17  uzyskało

Technik mechanik (stary egzamin zawodowy)

Etap pisemny – przystąpiło

Część II –

Etap praktyczny –

 Dyplom technika uzyskało

Technik mechatronik (nowy egzamin zawodowy)

Kwalifikacja E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Etap pisemny –

Etap praktyczny –

Kwalifikację E.18

Technik mechatronik (stary egzamin zawodowy)

Etap pisemny –

Część I –

Część II –

Etap praktyczny –

Dyplom technika uzyskało