Dni otwarte

Zespół Szkół Techniczno Informatycznych

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego

ZAPRASZA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY

N A    D N I    O T W A R T E:

06.03.2019r. (środa) – godz.15.00 – 19.00

16.05.2019r. (czwartek) – godz.15.00 – 19.00