Dzień sportu w ZST-I

Opublikowano: 03.06.2018 - 21:45

Dzień sportu w ZST-I

W dniu 30 maja 2018 r. w naszej szkole nauczyciele Wychowania fizycznego – Urszula Szczepaniak, Andrzej Chrząstek  jak każdego roku zorganizowali z okazji dnia dziecka dzień sportu. W programie imprezy znalazły się konkurencje sportowo – ruchowe dla poszczególnych klas oraz dodatkowy konkurs dla wszystkich chcących spróbować swoich sił  ( przeciąganie liny).  Dla wszystkich klas nauczyciele przygotowali wyścigi rzędów. Najlepsi okazali się uczniowie z klas: I miejsce kl 2ti II miejsce1tm III miejsce 3 tm . Zwycięzcą i wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy.
Z_1 Z_2
Z43 Z_5
Z_6 Z_3