DZIEŃ ZDROWIA W ZST-I

Opublikowano: 10.05.2018 - 07:28

DZIEŃ ZDROWIA W ZST-I

W dniach od 23 do 26 kwietnia już po raz kolejny w naszej placówce w ramach Międzynarodowego Dnia Zdrowia odbyły się imprezy prozdrowotne.

Uczniowie klas pierwszych przygotowali plakaty z informacjami nt. bezpieczeństwa w Internecie oraz bezpieczeństwem na drogach. Plakaty były prezentowane przed pokojem nauczycielskim. W klasach pierwszych, drugich i trzecich studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadzili zajęcia związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Również wolontariusze z UM zorganizowali  lekcje nt. szkodliwości palenia papierosów. W dniu 23 kwietnia przed zebraniami z rodzicami udzielane były porady związane z rzucaniem palenia,. W czwartek 26 kwietnia podczas długiej przerwy ochotnicy mogli przetestować działanie defibrylatora na fantomie. Chętnych nie brakowało również wśród pracowników szkoły.

Z2 Z1