Egzaminy zawodowe

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE w 2017r.

 

Sesja 2: czerwiec – lipiec 2017r.
Zawód Część praktyczna Część pisemna
Wszystkie zawody 21.06 – 01.07 2017 r. 20.06.2017 r.