Egzaminy zawodowe

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

Sesja 1. Styczeń – luty 2018
Termin składania deklaracji na sesję styczeń – luty 2018 do 9 września 2017 r.
Część pisemna Część praktyczna
Model „d”

 E.18

Model „w”, „wk” i „dk”

E.03, E.12, E.13, E.14, E.19, M.17, M.19, M.44

11 stycznia 2018 r. 10 stycznia 2018 r od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r.

Szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji – por. Załączniki 1 i 2.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018 r. 23 marca 2018 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2018 r. 23 marca 2018 r.
Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2018r. 23 marca 2018 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 27 kwietnia 2018 r. 25 maja 2018 r.