Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej

Wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.