Harmonogram – nowy egzamin

Link do strony CKE

 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im.
Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA 192:  czerwiec – lipiec 2019r.


KWALIFIKACJE EGZAMINU

KWALIFIKACJA E.03 technik mechatronik (sesja poprawkowa)  kl. 3tmb
KWALIFIKACJA E.13 technik informatyk (sesja główna)  kl. 3tim, 3ti
KWALIFIKACJA E.14 technik informatyk (sesja główna)  kl. 4tia, 4tib, os. przekier.
KWALIFIKACJA E18 technik mechatronik (sesja główna)  kl. 3tma, 3tmb, 3tim, 4tm
KWALIFIKACJA E.19 technik mechatronik (sesja główna )  kl. 4tm, 4tmm, absolwenci
KWALIFIKACJA M.17 technik mechanik (sesja główna)  kl. 3tim
KWALIFIKACJA M.44  –  technik mechanik (sesja główna)  kl. 4tmm


EGZAMIN PISEMNY 18.06.2019r. (wtorek)
godz. 1000
sala nr 20
E.03        –     1 osoba
M.17      –    3 osoby
Komisja:
Przewodniczący: p. I. Graczykowska
Członkowie:         p.  J. Weintritt   (ZSS
godz. 1200
sala gimnastyczna
E.13        –       27 osób
E.18        –       48 osób
Komisja:
Przewodniczący: p. L. Podgórska
Członkowie:       –  p. Halina Tomczak   (ZSS)
– p. B. Gajić
– p. M. Bukowska
– p. K. Jurgas
godz. 1200
sala nr 20
E.13        –       8 osób
M.44      –       4  osoby
Komisja:
Przewodniczący: p. A. Andrzejewska-Bujnowicz
Członkowie:         p. J. Weintritt (ZSS)
godz. 1400
stołówka
E.14        –      15 osób + 1 przekier.
E.19        –       18 osób
Komisja:
Przewodniczący: p. K. Kaczmarek-Sowińska
Członkowie:        – p.  H. Tomczak  (ZSS)
– p. U. Szczepaniak
godz. 1400
sala nr 32
E.14        –      12 osób
Komisja:
Przewodniczący: p. Halina Hak
Członkowie:         p. A. Ochmańska  (ZSS)
godz. 1400
sala nr 20
E.14        –      12 osób
Komisja:
Przewodniczący: p. J. Kurowska
Członkowie:         p.  P. Widawski  (ZSS)
     EGZAMIN PRAKTYCZNY   E.18                     kl.3tma i 3tmb, 3tim (mechatronicy), 4tm
17.06.2019r. (poniedziałek)
zmiana I               godz. 900
sala gimnastyczna
50 osób
Komisja:
Przewodniczący   –  p. H. Grzesiak
członkowie            –   p. I. Łyszkiewicz  (ZSS)
– p. M. Dębowski
– p. K. Kwaskowski
– p. M Pingot
 EGZAMIN PRAKTYCZNY   E.14
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana I               godz. 800
sala 28
8 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. M. Zielińska
Członek       –   p. G. Skrobski  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Anna Kasprzyk
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana II               godz. 1200
sala 28
8 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Andrzejewska-Bujnowicz
Członek       –   p. G. Skrobski  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Anna Kasprzyk
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana III               godz. 1600
sala 28
7 uczniów +1 przekierowany
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Chrząstek
Członek       –   p. M. Harapiński  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Anna Kasprzyk
28.06.2019r. (piątek)
zmiana I               godz. 800
sala 28
8 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. J. Stypaniak
Członek       –   p. A. Ochmańska  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Anna Kasprzyk
28.06.2019r. (piątek)
zmiana II               godz. 1200
sala 28
8 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. H. Grzesiak
Członek       –   p. M. Mucha  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Anna Kasprzyk
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.19                                            
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana I               godz. 800
sala 70
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. B. Bandurka – Majchrzak
Członek                –   p. B. Nejman (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana II               godz. 1200
sala 70
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Jaszczyk
Członek                –   p. P. Widawski  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana III               godz. 1600
sala 70
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. M. Pingot
Członek                –   p. P. Widawski  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
28.06.2019r. (piątek)
zmiana I               godz. 800
sala 70
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. M. Szymańska
Członek                –  p. A. Romaniec   (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
28.06.2019r. (piątek)
zmiana II              godz. 1200
sala 70
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Chrząstek
Członek                –  p. M. Kozłowski   (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.13                        kl. 3ti, 3tim
26.06.2019r. (środa)
zmiana I             godz. 800
sala 23
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. M. Krukowska
Egzaminator        – p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
26.06.2019r. (środa)
zmiana II             godz. 1200
sala 23
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Michel
Egzaminator        – p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
26.06.2019r. (środa)
zmiana III             godz. 1600
sala 23
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. J. Stypaniak
Egzaminator        – p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana I             godz. 800
sala 23
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. R. Rosik
Egzaminator        – p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana II             godz. 1200
sala 23
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. B. Gajić
Egzaminator        – p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana III             godz. 1600
sala 23
5 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. K. Jurgas
Egzaminator        – p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
28.06.2019r. (piątek)
zmiana I             godz. 800
sala 23
3 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. E. Ciećwierz
Egzaminator        – p. M. Zalewski
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
28.06.2019r. (piątek)
zmiana II             godz. 1200
sala 23
3 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. M. Zielińska
Egzaminator        – p. M. Zalewski
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  M17             kl. 3tim (mechanicy)           
24.06.2019r. (poniedziałek)
zmiana I             godz. 800
sala warsztatowa
3 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. M. Krukowska
Egzaminator        –   p. M. Jabłoński
Asystent techniczny – p. Przemysław Wiśniewski
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  M44           kl. 4tmm (mechanicy)
27.06.2019r. (czwartek)
zmiana I             godz. 800
sala 21
4 uczniów
Komisja:
Przewodniczący  –  p. M. Dębowski
Członek                –   p. M. Stefańska (ZSS)
Asystent techniczny – p. Anna Daniel

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, imienne listy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

O terminie zdawania egzaminu można dowiadywać się indywidualnie w szkole (tablica harmonogramów egzaminów) lub u wychowawcy.

Dyrektor ZST-I w Łodzi

Nauczyciele Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Łodzi

oddelegowani na egzaminy zawodowe do ZSS

 

Etap pisemny            18. 06. 2019 r. (wtorek)

godz. 10.00         Eleonora Muszyńska – przedm. zawodowe elektryczne

Aleksandra Witczak – przedm. zawodowe informatyczne

godz. 12.00         Eleonora Muszyńska – przedm. zawodowe elektryczne

Andrzej Wadas – przedm. zawodowe informatyczne i elektryczne

godz. 14.00         Andrzej Wadas – przedm. zawodowe informatyczne i elektryczne

 

Etap praktyczny       17. 06. 2019 r. (poniedziałek)

godz. 9.00       E.18    Aleksandra Witczak – przedm. zawodowe informatyczne

Włodzimierz Włodarczyk – przed. zawodowe mechaniczne

godz. 13.00    M.42    Adam Machnik – przed. zawodowe mechaniczne i informatyczne

27.06. 2019 r. (czwartek)

godz. 8.00           Małgorzata Szymańska – przed. ogólnokształcące: matematyka i fizyka

godz. 12.00         Włodzimierz Włodarczyk – przed. zawodowe mechaniczne

godz. 16.00         Adam Machnik – przed. zawodowe mechaniczne i informatyczne