Harmonogram – nowy egzamin

 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im.
Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA 2:  czerwiec  – lipiec  2018r


KWALIFIKACJE EGZAMINU

KWALIFIKACJA E.12 technik informatyk (sesja główna)  kl. 2ti + poprawki
KWALIFIKACJA E.13 technik informatyk (sesja główna )  kl. 3tia, 3tib
KWALIFIKACJA E.14 technik informatyk (sesja główna)  kl. 4ti +absolwenci
KWALIFIKACJA E18 technik mechatronik (sesja główna)  kl. 3tm, 3tmm + absolwenci
KWALIFIKACJA E.19 technik mechatronik (sesja główna )  kl. 4tma, 4tmm + absolwenci
KWALIFIKACJA M.17  – technik mechanik (sesja głowna)
mech-monter maszyn (sesja poprawkowa)
 kl. 3tmm + absolwenci
KWALIFIKACJA M.44  –  technik mechanik (sesja główna)  kl. 4tmm


EGZAMIN PISEMNY
19.06.2018r.(wtorek)
godz. 1000               
świetlica
E.12        –     32 osób
s.32
M.17      –      8 osób + 1 zsz
Komisja:
Przewodnicząca: p. K. Kaczmarek – Sowińska
Członkowie: p. Halina Tomczak  (ZSS)
Anna Kasprzyk
Komisja:
Przewodnicząca: p. Lidia Podgórska
Członkowie:p. Marta Rutkowska  (ZSS)
godz. 1200

sala gimnastyczna
E.13        –       40 osób
E.18        –       29 osób
M.44      –         1  osoba


Komisja:
Przewodniczący: p. Anna Sierba
Członkowie:         p. Piotr Widawski  (ZSS)
Honorata Grzesiak
Urszula Szczepaniak
godz. 1400

s.01/świetlica
E.19        –       32 osoby

s.32
E.14        –       17 osób

Komisja:
Przewodniczący: p. Małgorzata Krukowska
Członkowie:  p. Piotr Widawski  (ZSS)
Rafał Stobiecki                                                                           Komisja:
Przewodniczący: p. Ewa Ciećwierz
Członkowie:   p. Przemysław Kubiak  (ZSS)
     EGZAMIN PRAKTYCZNY   M.17                                       kl. 3tmm (mechanicy
25.06.2018r. (poniedziałek)
zmiana I               godz. 800 
sala 03/warsztaty
Komisja:
Przewodniczący   –  p. Rafał Stobiecki
Egzaminator         –  p. Marian Jabłoński
zmiana II              godz. 1200
sala 03/warsztaty
Komisja:
Przewodniczący   –  p. Rafał Stobiecki
Egzaminator         –  p. Marian Jabłoński
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.18        kl. 3ma + 3tmm(mechatronicy)                                        
26.06.2018r. (wtorek)
zmiana I               godz. 900
  sala 01/świetlica
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Lidia Podgórska
Członkowie –   p. Magdalena Olejniczak (ZSS)
p. Aleksandra Witczak
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.19       kl. 4tma, 4tmm (mechatronicy) + absolwenci
27.06.2018r. (środa)
zmiana I              godz. 800
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Andrzejewska – Bujnowicz Członek                –   p. Małgorzata Leszka (ZSS)
 zmiana II              godz. 1200
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. B. Bandurka – Majchrzak
Członek                –   p. Małgorzata Leszka   (ZSS)
 zmiana III              godz. 1600
sala 70
 Komisja:
Przewodniczący  –  p. Andrzej Wadas
Członek                –  p. Iwona Skrobska   (ZSS)
28.06.2017r. (czwartek)
zmiana I              godz. 800
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Beata Gajić
Członek                –  p. Anna Rytwińska   (ZSS)
 zmiana II              godz. 1200
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adrian Jaszczyk
Członek                –  p. Anna Rytwińska  (ZSS)
 zmiana III              godz. 1600
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Krzysztof Kwaskowski  Członek                –  p.  Anna Jezierska – Wnuk (ZSS)
29.06.2017r. (piątek)
zmiana I              godz. 800
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Honorata Grzesiak
Członek                –  p.  Jerzy Kaczmarski (ZSS)
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.14         kl. 4ti + absolwenci
27.06.2018r. (środa)
zmiana I             godz. 800
sala 28
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Iwona Graczykowska
Członek                –  p. Beata Nejman   (ZSS)
 zmiana I I            godz. 1200
sala 28
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Marek Dębowski
Członek                –  p.  Beata Nejman    (ZSS)
 zmiana III             godz. 1600
sala 28
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adam  Machnik
Członek                –  p.  Aleksandra Kędrzyńska  (ZSS
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  M.44            kl. 4tmm (mechanicy)
28.06.2018r. (czwartek)
zmiana I             godz. 800
  sala 21
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Magdalena Makara
Członek                –   p. Marta Rutkowska   (ZSS)
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.12           kl. 2ti + poprawkowicze
28.06.2018r. (czwartek)
zmiana I             godz. 800
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Katarzyna Jurgas
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana I             godz. 1200
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p. p. Joanna Stypaniak
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana I             godz. 1600
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p.Przemysław Wiśniewski
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
29.06.2018r. (piątek)
zmiana I             godz. 800
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p.p. Urszula Szczepaniak
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana II             godz. 1200
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p.Małgorzata Zielińska
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana I             godz. 1600
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p.Andrzej Chrząstek
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
30.06.2018r. (sobota)
zmiana I             godz. 800
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Beata Gajić
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana II             godz. 1200
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p. Sławomir Stępień
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.13           kl. 3tia, 3tib
02.07.2018r. (poniedziałek)
zmiana I             godz. 800
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Zielińska
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana II             godz. 1200
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p.  Przemysław Wiśniewski
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana III             godz. 1600
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Jolanta Kurowska
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 03.07.2018r. (wtorek)
zmiana I             godz. 800
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p.Halina Hak
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana II             godz. 1200
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Bukowska
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana III            godz. 1600
sala 23
 Komisja:
Przewodniczący  –  p. A.Andrzejewska – Bujnowicz
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
04.07.2018r. (środa)
zmiana I             godz. 800
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Joanna Stypaniak
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana II             godz. 1200
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Krukowska
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, imienne listy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

O terminie zdawania egzaminu można dowiadywać się indywidualnie w szkole (tablica harmonogramów egzaminów) lub u wychowawcy.

Dyrektor ZST-I w Łodzi