Harmonogram – nowy egzamin

Link do strony CKE

 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im.
Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA 191:  styczeń – luty 2019r


KWALIFIKACJE EGZAMINU

KWALIFIKACJA E.03 technik mechatronik (sesja główna)  kl. 3tma, 3tmb, 3tim
KWALIFIKACJA E.12 technik informatyk (sesja poprawkowa )  kl. 4tia, 4tib, 3tim
KWALIFIKACJA E.13 technik informatyk (sesja poprawkowa)  kl. 4tia, 4tib +absolwenci
KWALIFIKACJA E.14 technik informatyk (sesja poprawkowa)  absolwenci
KWALIFIKACJA E18 technik mechatronik (sesja poprawkowa)  kl. 4tm, 4tmm
KWALIFIKACJA E.19 technik mechatronik (sesja poprawkowa )  absolwenci
KWALIFIKACJA M.44  –  technik mechanik (sesja poprawkowa)  absolwenci


EGZAMIN PISEMNY
10.01.2019r.(czwartek)
godz. 1000               
sala gimnastyczna

E.03        –     50 osób
E12          –     2 osoby

Komisja:

Przewodnicząca: p. K. Kaczmarek – Sowińska
Członkowie:
p.  Halina Tomczak   (ZSS)
p.Iwona Graczykowska
p.Małgorzata Szymańska

godz. 1200
sala 32
E.13        –       3 osoby
E.18        –       3 osoby
M.44      –       1  osoba
Komisja:
Przewodniczący: p. Honorata GrzesiakCzłonkowie:
p. Halina Tomczak   (ZSS)
godz. 1400
sala 32
E.19      –    2 osoby
Komisja:
Przewodniczący: p. Halina Hak
Członkowie:
p.  Józef Weintritt  (ZSS)
     EGZAMIN PRAKTYCZNY   E.18                                       kl.4tm i 4tmm (mechatronicy)
09.01.2019r. (środa)
zmiana I               godz. 900
sala gimnastyczna
14 osób
Komisja:
Przewodniczący   –  p. Ewa Ciećwierz
członkowie
p. Przemysław Kubiak  (ZSS)
 EGZAMIN PRAKTYCZNY   E.14                                            absolwenci
14.01.2019r. (poniedziałek)

zmiana I               godz. 1200
sala 31
2 osoby

Komisja:
Przewodniczący  –  p. Katarzyna Jurgas
Członek       –   p. Jacek Tarczyński  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.19                                              absolwenci
16.01.2019r. (środa)
zmiana I              godz. 800
sala 70
3 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Lidia Podgórska
Członek                –   p. Izabela Łyszkiewicz (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
 zmiana II              godz. 1200
sala 70
5 osób
Komisja:
Przewodniczący  –  p. B. Bandurka – Majchrzak
Członek                –   p. Izabela Łyszkiewicz  (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
 zmiana III              godz. 1600
sala 70
5 osób
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Andrzej Wadas
Członek                –  p. Emil Żak   (ZSS)
Asystent techniczny – p. Michał Kopeć
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.13                        kl.4tia, 4tib + absolwenci
04.02.2019r. (poniedziałek) zmiana I             godz. 800
sala 23
5 osób
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Eleonora Muszyńska
Egzaminator        – p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.12                         kl. 3ti, 4tia, 4tib
04.02.2019r. (poniedziałek)
zmiana II             godz. 1200
sala 23
2 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Krukowska
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Daniel
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.03          kl. 3tma, 3tmb, 3tim (mechatronicy)
11.01.2019r. (piątek)
zmiana I             godz. 900
sala 67
3 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adrian Jaszczyk
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny –  Michał Kopeć
zmiana II             godz. 1500
sala 67
3 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Marek Pingot
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny ––  Michał Kopeć
12.01.2019r. (sobota)
zmiana I             godz. 900
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Sławomir Stępień
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – p. Anna Sierba
14.01.2019r. (poniedziałek)
zmiana I             godz. 900
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Andrzej Chrząstek
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Rafał Kaczorowski
zmiana II             godz. 1500
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Honorata Grzesiak
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Małgorzata Zielińska
15.01.2019r. (wtorek)
zmiana I             godz. 900
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Krzysztof Kwaskowski
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Michał Kopeć
zmiana II            godz. 1500
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Marek Dębowski
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Michał Kopeć
16.01.2019r. (środa)
zmiana I             godz. 900
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Joanna Stypaniak
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Małgorzata Zielińska
zmiana II            godz. 1500
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Agnieszka Michel
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Małgorzata Zielińska
17.01.2019r. (czwartek)
zmiana I             godz. 900
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Magdalena Makara
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Rafał Kaczorowski
zmiana II            godz. 1500
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Andrzejewska-Bujnowicz
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
asystent techniczny – Rafał Kaczorowski
21.01.2019r. (poniedziałek)
zmiana I             godz. 900
sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Bukowska
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Małgorzata Zielińska
zmiana II            godz. 1500
  sala 67
4 osoby
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Beata Gaijć
Egzaminator        –   p. Zdzisław Kiełbasa
Asystent techniczny – Małgorzata Zielińska

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, imienne listy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie będą umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.

O terminie zdawania egzaminu można dowiadywać się indywidualnie w szkole (tablica harmonogramów egzaminów) lub u wychowawcy.

Dyrektor ZST-I w Łodzi