Harmonogram – nowy egzamin

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im.
Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA 1:  styczeń  – luty  2018r.


KWALIFIKACJE EGZAMINU

KWALIFIKACJA E.03 technik mechatronik (sesja główna)  kl. 3tm, 3tmm-mechatronicy
KWALIFIKACJA E.12 technik informatyk (sesja poprawkowa)  kl.3tia, 3tib
KWALIFIKACJA E.13 technik informatyk (sesja poprawkowa ) kl.3tib, 4ti
KWALIFIKACJA E.14 technik informatyk (sesja poprawkowa) kl. absolwenci
KWALIFIKACJA E18 technik mechatronik (sesja poprawkowa ) kl.4tma, 4tmm
KWALIFIKACJA E.19 technik mechatronik (sesja poprawkowa ) absolwenci
KWALIFIKACJA M.17  – ZSZ – (mech-monter maszyn)
(sesja główna)
 absolwenci
KWALIFIKACJA M.44  –  technik mechanik (sesja poprawkowa)  absolwenci

 


 

EGZAMIN PISEMNY
11.01.2018r.(czwartek)
godz. 1000
s.01/świetlica
E.03    –      28 osob
E.12     –      1 osoby
Komisja:
Przewodniczący: p.K.Kaczmarek – Sowińska
Członkowie: p.Halina Tomczak (ZSS)
godz. 1200
s.71
E.13        –       4 osób
M.44      –       1 osób
Komisja:
Przewodniczący:p. K. Kaczmarek-Sowińska
Członkowie:        p. Halina Tomczak (ZSS)
EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.03                           kl.3tma, 3tmm (mechatronicy)

22.01.2018r. (poniedziałek)
zmiana I               godz. 900
                sala 67

Komisja:
Przewodniczący   –  p. Sławomir Stępień
Egzaminator         –  p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana II              godz. 1500
sala 67
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Iwona Graczykowska
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
23.01.2018r. (wtorek)
zmiana I               godz. 900
sala 67
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Urszula Szczepaniak
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
 zmiana II              godz. 1500
sala 67
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Krzysztof Kwaskowski
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa

24.01.2017r. (środa)
zmiana I               godz. 900
                sala 67

Komisja:
Przewodniczący  –  p. Katarzyna Jurgas
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa

zmiana II              godz. 1500
sala 67

Komisja:
Przewodniczący  –  p. Marek Pingot
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
25.01.2018r. (czwartek)
zmiana I               godz. 900
sala 67
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Marek Dębowski
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana II              godz. 1500
sala 67
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adrian Jaszczyk
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.12                                                   kl.3tia, 3tib
15.02.2018r. (czwartek)
zmiana I               godz. 800
  sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Ewa Ciećwierz
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.14                                                absolwenci
15.01.2018r. (poniedziałek)
zmiana III             godz.16.00
sala 31
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Anna Kasprzyk
Członek                –   p. Marian Harapiński (ZSS)
EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.18                                                kl.4tma, 4tmm(mechatronicy)
10.01.2018r. (środa)
godz.9.00
sala 71
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Jolanta Kurowska
Członek                –  p. M.Rutkowska-Maliszewska  (ZSS)
EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.19                                                absolwenci
18.01.2018r. (poniedziałek)
zmiana I             godz. 800
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Lidia Podgórska
Członek                –  p. Jerzy Kaczmarski   (ZSS)
zmiana II             godz. 1200
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adam Machnik
Członek                –  p. Jerzy Kaczmarski   (ZSS)
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  M.17                                       absolwenci
22.01.2018r. (poniedzialek)
zmiana II             godz. 1200
sala 03/warsztaty
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Danuta Nowacka
Egzaminator       –   p. Wojciech Harążka
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  M.44                                       absolwenci
18.01.2018r. (czwartek)
zmiana II             godz. 1200
sala 21
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Anna Kasprzyk
Członek                –   p. Agnieszka Ochmańska   (ZSS)