Harmonogram – nowy egzamin

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im.
Jana Nowaka – Jeziorańskiego w Łodzi

HARMONOGRAM

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA 2:  czerwiec  – lipiec  2017r.


KWALIFIKACJE EGZAMINU

KWALIFIKACJA E.03 technik mechatronik (sesja poprawkowa)  kl. 3tmm, 4tm
KWALIFIKACJA E.12 technik informatyk (sesja gówna)  kl.2tia, 2tib
KWALIFIKACJA E.13 technik informatyk (sesja główna) kl.3ti
KWALIFIKACJA E.14 technik informatyk (sesja główna) kl.4tia, 4tib + absolwenci
KWALIFIKACJA E18 technik mechatronik (sesja główna) kl.3tma, 3tmm
KWALIFIKACJA E.19 technik mechatronik (sesja główna ) kl.4tm = absolwenci
KWALIFIKACJA M.17  –  technik mechanik (sesja mechanik )
ZSZ – (mech-monter maszyn)
(sesja główna)
 kl.3tmm, 3zom
KWALIFIKACJA  M.19 operator obrabiarek skrawających
(sesja główna)
3zom
KWALIFIKACJA M.44  –  technik mechanik (sesja główna)  4ta

 


 

EGZAMIN PISEMNY
20.06.2017r.(wtorek)
godz. 1000
sala gimnastyczna
E12 – 42 osoby
s.01/świetlica
E.03        –      2 osoby
M.17      –      12 osób
M.19      –      4 osoby
Komisja:
Przewodniczący: p.K.Kaczmarek – Sowińska
Członkowie: p.Halina Tomczak (ZSS)
p.Honorata Grzesiak
Komisja:
Przewodnicząca: p. Lidia Podgórska
Członkowie:         p.  Józef Weintritt  (ZSS)
p. Ewa Błaszczyk – Rzeczkowska
godz. 1200
sala gimnastyczna
E.18        –       32 osoby

s.01/świetlica
E.13        –       20 osób
M.44      –       13  osób

Komisja:
Przewodniczący:p. K. Kaczmarek-Sowińska
Członkowie:        p. Halina Tomczak (ZSS)
p.Beata Gajić

Komisja:
Przewodniczący: p. Lidia Podgórska
Członkowie:         p. Monika Tomczak – Kopka  (ZSS)
p.Jolanta Kurowska

godz. 1400
sala gimnastyczna
E.14        –       43 osoby 

s.01/świetlica
E19 – 23 osoby

Komisja:
Przewodniczący: p. Ewa Ciećwierz
Członkowie:         p. Waldemar Pawlak  (ZSS)
p. A. Andrzejewska – Bujnowicz
Komisja:
Przewodniczący: p. Barbara Bandurka – Majchrzak
Członkowie:         p. Monika Tomczak – Kopka  (ZSS)
p. Marek Dębowski
EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.12                           kl.2tia, 2tib

28.06.2017r. (środa)
zmiana I               godz. 800
                sala 23

Komisja:
Przewodniczący   –  p. Iwona Graczykowska
Egzaminator         –  p. Damian Karasiński
zmiana II              godz. 1200
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Urszula Szczepaniak
Egzaminator       –   p. Damian Karasiński
zmiana III              godz. 1600
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  – p. Barbara Bandurka – Majchrzak
Egzaminator       –  p. Damian Karasiński
29.06.2017r. (czwartek)
zmiana I               godz. 800
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Anna Sierba
Egzaminator       –   p. Damian Karasiński
 zmiana II              godz. 1200
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Zielińska
Egzaminator       –   p. Damian Karasiński
zmiana III              godz. 1600
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Beata Gajić
Egzaminator       –   p. Damian Karasiński

30.06.2017r. (piatek)
zmiana I               godz. 800
                sala 23

Komisja:
Przewodniczący  –  p. Honorata Grzesiak
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa

zmiana II              godz. 1200
sala 23

Komisja:
Przewodniczący  –  p. Ewa Błaszczyk – Rzeczkowska
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana III              godz. 1600
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adrian Jaszczyk
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
01.07.2017r. (sobota)
zmiana I               godz. 800
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Joanna Stypaniak
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana II              godz. 1200
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Przemysław Wiśniewski
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana III              godz. 1600
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Sławomir Stępień
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.13                                                   kl.3ti
21.06.2017r. (środa)
zmiana I               godz. 800
  sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adam Machnik
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana II              godz. 1200
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Katarzyna Jurgas
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana III              godz. 1600
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Jolanta Kurowska
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
22.06.2017r. (czwartek)
zmiana I               godz. 800
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. A. Andrzejewska – Bujnowicz
Egzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
zmiana II              godz. 1200
sala 23
Komisja:
Przewodniczący  –  p. E. Błaszczyk – RzeczkowskEgzaminator       –   p. Zdzisław Kiełbasa
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.14                                                kl.4tia, 4tib, absolwenci
27.06.2017r. (wtorek)
zmiana I              godz. 800
sala 31
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Marek Pingot
Członek                –   p. Krzysztof Konarzewski  (ZSS)
zmiana II              godz. 1200
sala 31
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Joanna Stypaniak
Członek                –   p. Emil Żak   (ZSS)
zmiana III              godz. 1600
sala 31
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adam Machnik
Członek                –  p. Emil Żak   (ZSS)
28.06.2017r. (środa)
zmiana I              godz. 800
sala 31
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Andrzej Chrząstek
Członek                –  p. Marta Rutkowska   (ZSS)
zmiana II              godz. 1200
sala 31
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Zielińska
Członek                –  p. Marek Kucyk – Urbański  (ZSS)
zmiana III              godz. 1600                sala 31 Komisja:
Przewodniczący  –  p. Małgorzata Krukowska
Członek                –  p. Marek Kucyk – Urbański  (ZSS
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.18                                                kl. 3tma, 3tmm
26.06.2017r. (poniedziałek)
zmiana I             godz. 900
sala 01/świetlica
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Lidia Podgórska
Członek                –  p. Halina Tomczak   (ZSS
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  E.19                                      kl.4tm, absolwenci
27.06.2017r. (wtorek)
zmiana I             godz. 900
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. K. Kaczmarek – Sowińska
Członek                –   p. Magdalena Olejniczak   (ZSS)
zmiana II             godz. 1500
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Ewa Ciećwierz
Członek                –   p. Magdalena Olejniczak   (ZSS)
28.06.2017r. (środa)
zmiana I             godz. 900
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Adrian Jaszczyk
Członek                –   p. Agnieszka Ochmańska   (ZSS)
zmiana II             godz. 1500
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Przemysław Wiśniewski
Członek                –   p. Magdalena Stefańska   (ZSS)
29.06.2017r. (czwartek)
zmiana I             godz. 900
sala 70
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Iwona Graczykowska
Członek                –   p. Magdalena Stefańska   (ZSS)
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  M.17                              kl. 3tmm
26.06.2017r. (poniedziałek)
zmiana I             godz. 800
sala 03/warsztaty
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Beata Gajić
Egzaminator        –   p. Marian Jabłoński
 EGZAMIN PRAKTYCZNY  M.17               kl. 3zom                                    
26.06.2017r. (poniedziałek)
zmiana II             godz. 1200sala 03/warsztaty
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Andrzej Chrząstek
Egzaminator        –   p. Marian Jabłoński
zmiana III            godz. 1600
sala 03/warsztaty
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Krzysztof Kwaskowski
Egzaminator        –   p. Marian Jabłoński
  EGZAMIN PRAKTYCZNY  M.19                    kl. 3zom                               
28.06.2017r. (środa)
zmiana I             godz. 800
ŁCDNiKP  ul. Kopcińskiego 29
 Komisja powołana przez dyrektora ŁCDNiKP
zmiana II             godz. 1200
ŁCDNiKP  ul. Kopcińskiego 29
Komisja powołana przez dyrektora ŁCDNiKP
EGZAMIN PRAKTYCZNY   M.44                         kl. 4ta                          
27.06.2017r. (wtorek)
zmiana I             godz. 800
sala 21
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Katarzyna Jurgas
Członek                –   p. Marian Mucha
zmiana II             godz. 1200
sala 21
Komisja:
Przewodniczący  –  p. Krzysztof Kwaskowski
Członek                –   p. Marian Mucha  (ZSS)