III Edycja konkursu „Na utwór o uczuciach”

Opublikowano: 18.01.2019 - 22:36

 

III Edycja konkursu „Na utwór o uczuciach”

Konkurs „Na utwór o uczuciach” – 3 edycja

Organizator
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna w ZST-I

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oraz pracownicy ZST-I

Opis

– utwór nie może być wcześniej publikowany

– powinien być opatrzony tytułem

Nagroda
Utwory  zwycięzców zostaną opublikowane na stronie szkoły

Regulamin Konkurs

  1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie oraz pracownicy ZST-I.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do biblioteki szkolnej tekstu o uczuciach (np. wiersz, opowiadanie, list). Tekst musi być opatrzony tytułem, nie może zawierać treści wulgarnych i przekraczać 1 strony formatu A4 . Może zawierać ilustracje. Na odwrocie pracy autor podaje nazwisko  imię oraz klasę do której uczęszcza. Teksty należy dostarczyć do 4 lutego 2018 r.
  3. Tematyka prac musi być związana z uczuciami.
  4. Powołane przez organizatora Jury wyłoni zwycięzców (1, 2, i 3 miejsce)Jury może również przyznać wyróżnienia.
  5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz U z 2016, poz. 922).
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 lutego 2018. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie szkoły
  7. Zgłoszenie do udziału w konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu.

Dodatkowe informacje u nauczyciela bibliotekarza p. Małgorzaty Krukowskiej