Instrukcja do dziennika

UWAGA! Dziennik lekcyjny działa prawidłowo z przeglądarką  Mozilla Firefox

Tworzenie hasła dostępu do witryny UONET+
1. Na wyświetlonej stronie startowej witryny kliknij przycisk Zaloguj się.

zaloguj

2. W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e‐mail, a następnie kliknij odsyłacz
Przywracanie dostępu.
Wprowadzamy ten sam adres e‐mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu UONET+
(podczas zakładania  przez wychowawcę klasy).

log

 

3. W oknie Przywracanie dostępu dokonaj autoryzacji operacji poprzez przepisanie tekstu z obrazka. Jeśli
tekst jest nieczytelny, wygeneruj następny klikając przycisk odśwież. Następnie w polu Adres E-mail
wprowadź swój email i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

przywracanie

 

Wyświetli się strona z informacją, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą
dalsze instrukcje.

podsumowanie

 

4. Odbierz wiadomość, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie
hasła dostępu.

U W A G A !  Link ma ważność 48 godz., jeśli nie zmieścisz się w tym czasie, musisz ponowić procedurę!

centralny

5. Na stronie Przywracanie hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło
w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.