Integracja klas pierwszych

Opublikowano: 27.09.2018 - 20:52

Integracja klas pierwszych

We wrześniu odbyły się zajęcia i wyjścia integracyjne dla klas pierwszych. Uczniowie pod opieką wychowawców i pedagoga szkolnego  wspólnie spędzali miło czas. Zajęcia w jakich uczestniczyli miały na celu kształtowanie klasy jako grupy mającej świadomość wspólnoty zadań oraz równych praw i obowiązków, budowanie zaufania do siebie i grupy, jak również ukazanie korzyści jakie daje udana współpraca osób tworzących społeczność klasową. Podczas gier i zabaw integracyjnych uczniowie mogli lepiej poznać swoich kolegów i koleżanki oraz wychowawców. Wzajemne poznawanie kontynuowali na kręgielni .  Zabawa była wyśmienita.
in_2 in_1