KONKURS – ZAPROJEKTUJ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.

Opublikowano: 06.11.2018 - 20:03

Wielkimi krokami zbliża się do nas najpiękniejszy czas w roku – czas Świąt Bożego Narodzenia.
W związku z tym, dla wszystkich uczniów ZST-I w Łodzi przygotowaliśmy konkurs

ZAPROJEKTUJ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Rysunek, kolaż, zdjęcie, fotomontaż, projekt graficzny – każda technika będzie dobra. Liczy się własny pomysł.
Na Wasze prace czekamy do 02.12.2018r.

Szczegóły i zasady dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie konkursu.
Zachęcamy gorąco do udziału w konkursie – nagrody czekają!!!

REGULAMIN KONKURSU
ZAPROJEKTUJ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSTI w Łodzi.
2. Temat konkursu – Projekt kartki na święta Bożego Narodzenia.
3. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności twórczych wśród uczniów.
4. Każdy uczestnik może zgłosić 1 projekt, formacie A4.
5. Format pliku: jpeg, png, giff, tiff, pdf
6. Możliwość wglądu do plików źródłowych (cdr, psd, xcf)
7. Projekt może zostać również wykonany ręcznie.
8. Prace należy wysłać w formacie uniwersalnym (jpeg, png, giff, tiff, pdf ) i rodzimym (cdr, psd, xcf) na e-mail: m.makara@zsti.elodz.edu.pl lub przynieść osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 02.12.2018 (data wpłynięcia), do mgr inż. Magda Makary.
9. Prace wysłane elektronicznie muszą zawierać tytuł: KONKURS ŚWIĄTECZNY ZST-I w Łodzi, w treści imię nazwisko, klasa. Nazwa pliku: nazwisko_imię
10. Projekt wykonany ręcznie musi być podpisany na odwrocie imię, nazwisko, klasa.
11. Prace muszą być wykonane samodzielnie i nie mogą być wcześniej zgłaszane do innych konkursów.
12. Projekty przekazane na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
13. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
14. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury powołane przez Organizatora do dnia 06 grudnia 2018. Decyzje jury są ostateczne.
15. Wręczenie nagród nastąpi w dniu Świętego Mikołaja. (mikołajki szkolne)
16. Jury dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień lub nagród specjalnych.
17. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci ustalonej przez Organizatora.
18. Organizator zastrzega, że z chwilą przyjęcia do Konkursu, nabywa prawa do bezpłatnego wykorzystania projektów oraz zamieszczenia wyników Konkursu w mediach elektronicznych, w tym na stronie internetowej i facebook-u szkoły.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację w całości warunków Konkursu i Regulaminu.
20. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do mgr inż. Magdaleny Makary, nauczyciela w ZST-I