Kontakt

W celu skontaktowania sie z naszą placówką oświatową możesz skorzystać z następujących adresów i telefonów:

E-mail:

Skrzynka szkoły – kontakt@zsti.elodz.edu.pl

Sekretariat Dyrektora kontakt@zsti.elodz.edu.pl

Kierownik gospodarczy kontakt@zsti.elodz.edu.pl

Księgowość kontakt@zsti.elodz.edu.pl

Kierownik warsztatów warsztaty@zsti.elodz.edu.pl

Fax 42 648 71 12

Sekretariat tel. 42 648 71 12

Sekretariat uczniowski tel. 42 648 61 99

Przetwarzanie danych:

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 4.5.2016) (RODO), informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z siedzibą w Łodzi, al. Politechniki 37, 93-502 Łódź. Dane kontaktowe : Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, al. Politechniki 37, 93-502 Łódź, email: szkola.lodz@zst-i.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja- 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). Każdemu przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. dane osobowe nie są profilowane.

 

Dojazd do naszej szkoły jest możliwy liniami:

Tramwaj: linia 15, 15A,17 (al. Politechniki), linia 11, 41 (Pabianicka), 16 (Paderewskiego)

Autobus: linia 69, 69A, 69B (al. Politechniki), 50, 52, 57, 61 (Pabianicka) 55, 55A (Obywatelska)