Listy zdających

 

Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniach 28 czerwca – 01 lipca 2017r.

Kwalifikacja E.12 kl. 2 tia, 2tib

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniach 21 czerwca – 22 czerwca 2017r.

Kwalifikacja E13 kl.3ti

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniach 27 czerwca – 28czerwca 2017r.

Kwalifikacja E14 kl.4tia, 4tib, absolwenci

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniach 29 czerwca 2017r.

Kwalifikacja E18 kl.3tma, 3tmm

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniach 27 czerwca – 29 czerwca 2017r.

Kwalifikacja E19 kl.4tm, absolwenci

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 26 czerwca 2017r.

Kwalifikacja M17 kl. 3tmm, 3zom

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 27 czerwca 2017r.

Kwalifikacja M44 kl.4ta

Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie
w dniu 28 czerwca 2017r.
godz. 8:00 ŁCDNiKP

Kwalifikacja M.19 Kl. 3zom