Listy zdających

 

Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 15 luty 2018r.
godz. 8:00 sala nr23

Kwalifikacja E.12 kl. 3 tia, 3tib

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 15 stycznia  2018r.
godz.16:00 sala nr 31

Kwalifikacja E14 absolwenci

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 10 stycznia 2018r.
godz.9:00 sala 71

Kwalifikacja E18 kl.4tma, 4tmm

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 18 stycznia 2018r. sala nr 70

Kwalifikacja E19 absolwenci

Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniach 22 – 25 stycznia 2018r. sala nr 67

Kwalifikacja E.03 kl.3tm+3tmm(mechatronicy)

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 22 stycznia 2018r.
godz.12:00 sala nr 03 (warsztaty)

Kwalifikacja M17  absolwenci

 

 Lista zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w  zawodzie
w dniu 18 stycznia 2018r.

Kwalifikacja M44 absolwenci