Harmonogram matur

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych
im.Jana Nowaka – Jeziorańskiego


Harmonogram egzaminów maturalnych – matura 2018