Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (814290)

Kwalifikacje

M.3. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zdobędziesz wiedzę z zakresu :

  • przygotowania i obsługi stanowisk pracy w obróbce ręcznej i mechanicznej
  • użytkowania maszyn i urządzeń
  • obsługi maszyn i oprogramowania specjalistycznego
  • wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych
  • nadzorowania i kontrolowania procesu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
  • wykonywania, przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Po skończeniu nauki otrzymasz :

  • dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie- bardzo poszukiwany na łódzkim rynku pracy
  • przygotowanie do nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych umożliwiające uzyskanie średniego wykształcenia i w kolejności tytułu technika
  • możliwość uzyskania certyfikatów ( komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD 2D, 3D i innych specjalizacyjnych)

 

Kształcenie w zawodzie będzie realizowane w systemie dualnym, tzn. zarówno w szkole, jak i w zakładzie pracy zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych, wyposażone w nowoczesne, różnego rodzaju maszyny sterowane numerycznie.

Po skończeniu szkoły możesz pracować w przedsiębiorstwach posiadających nowoczesną bazę produkcyjną do przetwórstwa tworzyw sztucznych, np. BILPLAST, BOSH, AKCES, Prod-PLAST i wiele innych.