O szkole

Nasza Szkoła stwarza optymalne warunki wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. Umożliwia zdobywanie rzetelnej wiedzy. Promuje rozwój indywidualności twórczych, samodzielności myślenia i sprawności działania.

Oferujemy naszym uczniom:

  • bogatą bazę dydaktyczną, wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską,
  • dobre przygotowanie ogólne i zawodowe,
  • estetyczne wnętrza sprzyjające właściwej atmosferze,
  • poszanowanie w godności i prywatności,
  • prawo współdecydowania o życiu szkoły i czynne w nim uczestniczenie,
  • pomoc w trudnych chwilach i kłopotach w nauce,
  • dobre warunki do rozwoju fizycznego,
  • wysoką jakość kształcenia,
  • dobrą atmosferę do nauki, pracy i zabawy.

Nasza działalność zmierza do tego, aby:

NASI UCZNIOWIE byli rzetelnie przygotowani do pracy, dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

ICH RODZICE aktywnie wspomagali szkołę i współtworzyli jej program.

PRACOWNICY SZKOŁY -mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy.

SZKOŁA -była placówką cenioną i uznawaną w środowisku.

Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia. Pomagamy w budowaniu więzi emocjonalnych umożliwiających przezwyciężenie stresów. Tworzymy przyjazny klimat dla uczniów wybierających naszą Szkołę, ucząc ich tolerancji oraz poszanowania innych kultur.