Historia szkoły

1946 przekształcenie dotychczasowych kursów w dwuletni Kurs Teletechniczny.

1952 połączenie kursów i utworzenie Państwowego Technikum i Liceum Pocztowego przy ulicy Piotrkowskiej 61. lata 50-te zmiana nazwy na Zasadnicza Szkoła Łącznoœci i przeniesienie jej do siedziby przy Al. Politechniki 37.

1965 zamkniecie Zasadniczej Szkoły Łącznoœci i utworzenie Technikum Łącznoœci nr 1.

1976 połączenie Technikum Łącznoœci nr 1 i Technikum Mechanicznego nr 2 (przeniesionego z budynku przy ulicy Jarosławskiej 29) i utworzenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.

1991 włączenie do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 placówek szkolnych wchodzących w skład zlikwidowanego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 im. T. Duracza (mieszczšcego się przy ul. Wodnej 34).

2002 połączenie dwóch Szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 2 i Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 5 (mieszczącego sie przy ul. Nałkowskiej nr 2). Powstaje Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17.

od roku szkolnego 2005/2006 Szkoła nosi imię Jana Nowaka-Jeziorańskiego

2012 – 1 października – decyzją Rady Miejskiej w Łodzi nr XLIX/1001/12 z dnia 26 września 2012 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych.