Rada Pedagogiczna - ZST-I Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
         

Rada Pedagogiczna

 

 

  dyrektor            mgr inż. Józef Kolat

wicedyrektor    mgr Renata Fudała

j. polski
 

mgr Iwona Graczykowska

 
j. angielski
 

mgr Adrian Jaszczyk
mgr Marek Pingot
mgr Joanna Stypaniak

 
j. niemiecki
 

mgr Honorata Grzesiak
mgr Adrian Jaszczyk

historia, WOS
mgr Barbara Bandurka-Majchrzak
 
 
matematyka
mgr Agnieszka Andrzejewska-Bujnowicz
mgr Beata Gajić
mgr Jolanta Kurowska
fizyka
 

mgr Renata Fudała
mgr Beata Gajić

 
chemia
 
 
biologia
 
 
geografia
 

mgr Lidia Podgórska

 
przedsiębiorczość
 

mgr Lidia Podgórska

 
edukacja dla bezpieczeństwa
 

mgr Lidia Podgórska

 
wiedza o kulturze mgr Danuta Nowacka

 
informatyka
 

mgr Aleksandra Witczak

 

Bhp
inż. Przemysław Wiśniewski
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Jurgas
mgr Urszula Szczepaniak
mgr Andrzej Chrząstek
przedmioty zawodowe
 

mgr inż. Józef Kolat
mgr inż. Ewa Ciećwierz
mgr Anna Daniel
mgr inż. Anna Kasprzyk
mgr Adam Machnik
mgr inż. Anna Sierba
mgr Rafał Stobiecki
mgr Aleksandra Witczak
mgr inż. Andrzej Wadas
mgr inż. Małgorzata Zielińska
mgr K.Kwaskowski
mgr Magdalena Makara
mgr inż. Paweł Mateja

 
zajęcia praktyczne
 

mgr Adam Machnik
mgr Sławomir Stępień
Henryk Oleksiak
inż. Przemysław Wiśniewski
mgr Włodzimierz Włodarczyk

 
religia ks. R. Kuźma
biblioteka
 

mgr Małgorzata Krukowska

pedagog szkolny
 mgr Katarzyna Kaczmarek-Sowińska