Rada Pedagogiczna

 

 

  dyrektor            mgr Renata Fudała

wicedyrektor    mgr inż Anna Sierba
kierownik warsztatów mgr Sławomir Stępień

j. polski
mgr Iwona Graczykowska
mgr Halina Hak
dr Agnieszka Michel
 
j. angielski
mgr Adrian Jaszczyk
mgr Marek Pingot
mgr Joanna Stypaniak
 
j. niemiecki
mgr Honorata Grzesiak
mgr Adrian Jaszczyk
mgr Bukowska Małgorzata
 
historia, WOS
mgr Barbara Bandurka-Majchrzak
mbr Jarosław Trojak
 
matematyka
mgr Agnieszka Andrzejewska-Bujnowicz
mgr Marek Dębowski
mgr Jolanta Kurowska
mgr Małgorzata Szymańska
 
fizyka
mgr Renata Fudała
mgr Beata Gajić
mgr Małgorzata Szymańska
 
chemia
mgr Anna Wójcik
 
biologia
mgr Gorczyca Beata
 
geografia
mgr Lidia Podgórska
 
przedsiębiorczość
mgr Lidia Podgórska
 
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Lidia Podgórska
 
wiedza o kulturze mgr Danuta Nowacka
informatyka
mgr Aleksandra Witczak
 

Bhp
inż. Przemysław Wiśniewski
mgr Adam Machnik
wychowanie fizyczne mgr Katarzyna Jurgas
mgr Urszula Szczepaniak
mgr Andrzej Chrząstek
mgr Małgorzata Krukowska
przedmioty zawodowe mgr Marek Dębowski
mgr inż. Ewa Ciećwierz
mgr Anna Daniel
mgr inż. Anna Kasprzyk
mgr Adam Machnik
mgr inż. Anna Sierba
mgr Aleksandra Witczak
mgr inż. Andrzej Wadas
mgr inż. Małgorzata Zielińska
mgr Krzysztof  Kwaskowski
mgr Magdalena Makara
mgr inż.Piotr  Mateja
dr inż Rafał Kaczorowski
mgr inż. Kaczmarski Jerzy
mgr inż Michał Kopeć
mgr inż. Marek Kucyk-Urbański
mgr inż. Eleonora Muszyńska
dr inż Radosław Rosik
mgr Włodzimierz Włodarczyk
 
zajęcia praktyczne
mgr Adam Machnik
mgr Sławomir Stępień
inż. Przemysław Wiśniewski
mgr Włodzimierz Włodarczyk
 
religia ks. R. Kuźma
biblioteka
 

mgr Małgorzata Krukowska

pedagog szkolny
mgr Katarzyna Kaczmarek-Sowińska