Poprawki

Harmonogram egzaminów poprawkowych sierpień 2017r.

 przedmiot  data/godzina  imię i nazwisko ucznia skład komisji
 matematyka  23.08.2017r.
(środa)
godzina 900
sala 7
 klasa 1ma
1. Jan Kotynia
2.Dominik Miliński
3.Sylwester Moszyński
4.Piotr Sośnierz
5.Norbert Wocial
 Przewodniczący:
Andrzej Chrząstek
Egzaminujący 2tmm
Beata Nejman – nauczyciel matematyki
Członek:
Agnieszka Andrzejewska – Bujnowicz – nauczyciel matematyki

Egzaminujący 1tma, 1tmb, 2tib:
Agnieszka Andrzejewska – Bujnowicz – nauczyciel matematyki
Członek:
Beata Nejman- nauczyciel matematyki
 klasa 1tmb
1. Przemysław Strzechowski
2.Mateusz Filip Wójcik
3.Mateusz Franciszek Wójcik
 klasa 1tib
1. Kacper Gąsiorowski
2. Jakub Maślanka
3. Robert Matusiak
4. Ajdar Szustak
5. Mateusz Tarka
 klasa 2tmm
1. Adam Kałużka

 

przedmiot data/godzina imię i nazwisko uczeń skład komisji
   matematyka  24.08.2017r.
(czwartek)
godzina 900
sala 7
 klasa 3ti:
1.Artur Dizner
 Przewodniczący:
Katarzyna Jurgas
Egzaminujący 3tma, 4ta, 4tia, 4tm:
Jolanta Kurowska – nauczyciel matematyki
Członek:
Agnieszka Andrzejewska – Bujnowicz – nauczyciel matematyki
Egzaminujący  3ti:
Agnieszka Andrzejewska – Bujnowicz – nauczyciel matematyki
Członek:
Jolanta Kurowska – nauczyciel matematyki
 klasa 3tma:
1. Daniel Giemza
 klasa 4ta:
1. Łukasz Brochocki
2. Michał Gumiński
3. Sebastian Kłosak
4.Radosław Skałecki
5.Łukasz Ulatowski
 klasa 4tia:
1. Michał Herbich
2. Patryk Juśkiewicz
3. Krzysztof Kubiak
klasa 4tm:
1.Michał Brodecki

 

przedmiot data/godzina imię i nazwisko ucznia skład komisji
 fizyka  23.08.2016r.
(środa)
godzina 900
sala 44
 klasa 2tia:
1.Daniel Karczewski
2.Weronika Krysiak
3.Michał Orczykowski
4.Tomasz Wasiak
    Przewodniczący:
Urszula szczepaniak
Egzaminujący 3tma, Renata Fudała- nauczyciel fizyki
Członek:
Beata Gajić- nauczyciel fizyki
Egzaminujący  2tia, 2tib, 2tmm:
Beata Gajić- nauczyciel fizyki
Członek:
Renata Fudała- nauczyciel fizyki
 klasa 2tib:
1. Wojciech Tokarz
 klasa 2tmm:
1. Michał Kabza
2.Kamil Majchrowski
 klasa 3tma:
1. Patryk Juszczak
2. Mateusz Pietruszczak
3. Szymon Witkowski

 

przedmiot data/godzina imię i nazwisko ucznia skład komisji
język niemiecki
  24.08.2017
(czwartek)
godzina 900
sale 41
klasa 1tmm:
1. Aleksander Kubiak
2. Jakub Kwietniewski
   Przewodniczący:
Lidia Podgórska
Egzaminujący 2tib, 3ti, 4tib:
Honorata Grzesiak – nauczyciel języka niemieckiego
Członek:
Adrian Jaszczyk – nauczyciel języka niemieckiego
Egzaminujący 1tmm, 2tm, 2tmm, 3tmm:

Adrian Jaszczyknauczyciel  języka niemieckiego
Członek:
Honorata Grzesiak
nauczyciel języka niemieckiego
klasa 2tib:
1. Robert Matusiak
2.Ajdar Szustak
3. Mateusz Tarka
klasa 2tm:
1. Adrian Kmieciak
klasa 2tmm:
1. Filip Filipowicz
2. Michał Kabza
3.Adam Kałużka
4.Kamil Majchrowski
5. Tomasz Mokros
klasa 3tmm:
1. Mateusz Warda
klasa 3ti:
1. Mateusz Szyler
klasa 4tib:
1. Kamil Ciechanowski

 

przedmiot  data/godzina  imię i nazwisko ucznia skład komisji
   przedmioty zawodowe
   25.08.2017
(piątek)
godzina 900
sala 23, 31, 70
 klasa 1tmb:
1. Mateusz Filip Wójcik
(pdst. konst. mech.)
Przewodniczący:
Przemysław Wiśniewski
Egzaminujący 1tmb:
Anna Sierba – nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
Członek:
Anna Kasprzyk- nauczyciel przedmiotów informatycznych
Egzaminujący 2tia:
Anna Kasprzyk nauczyciel informatycznych
Członek:
  Magdalena Makaranauczyciel przedmiotów informatycznych
Egzaminujący 2tmm:
Anna Kasprzyk – nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Członek:
Anna Sierba – nauczyciel przedmiotów mechanicznych
 klasa 2tia:
1. Weronika Krysiak
(oprogramowanie)
 klasa 2tmm:
(technologia)

 

przedmiot data/godzina imię i nazwisko ucznia skład komisji
     język angielski

     25.08.2016
(czwartek)
godzina 900
sala 41

klasa 3ti:
1. Kamil Pakuła
2. Mateusz Szyler
Przewodniczący:
Barbara Bandurka – Majchrzak
Egzaminujący 3ti, 3tma:
Adrian Jaszczyk – nauczyciel języka angielskiego
Członek:
1.Marek Pingot – nauczyciel języka angielskiego
klasa 3tma:
1. Tymoteusz Strumiłło

 

przedmiot data/godzina imię i nazwisko ucznia skład komisji
język polski

28.08.2017r.
(poniedziałek)
godzina 900

sala 63

klasa 3ti:
1.Artur Dizner
Przewodniczący:
Małgorzata Krukowska
Egzaminujący:
Iwona Graczykowska – nauczyciel języka polskiego
Członek :
Ewa Błaszczyk – Rzeczkowska – nauczyciel języka polskiego
klasa 4tia:
1. Krzysztof Kubiak
klasa 4tm:
1. Michał Brodecki
2. Adam Zagorzelski