Praktyka ponad granicami

slider_erasmus_3

PRAKTYKI ZAWODOWE
„Praktyka ponad granicami”
nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037163

W ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +  sektor Kształcenie i szkolenia zawodów
.

 

Drodzy uczniowie rusza nowy projekt unijny – „Praktyka ponad granicami”
To zupełna nowość w naszej szkole!
Tego jeszcze u nas nie było!
Praktyki zawodowe w słonecznym hiszpańskim mieście Walencja!

Celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych,
 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • wypracowanie umiejętności odnalezienia się i radzenia sobie w środowisku międzynarodowym,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Hiszpanii.

Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się obecnie w klasach 2 i 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w następujących kierunkach/zawodach:

 1. Technik informatyk
 2. Technik mechatronik
 3. Technik mechanik,

Udział w projekcie obejmuje:

 • 4 tygodniowy staż w zakładzie branżowym (w warunkach hiszpańskich)
 • Pokrycie kosztów:
  • Transportu (autokar na i z lotniska, przelot samolotem)
  • Noclegu
  • Wyżywienia
  • Polisy ubezpieczeniowej
 • Szkolenie językowe, pedagogiczno-kulturowe i BHP realizowane jeszcze przed wyjazdem
 • Program kulturowy na terenie ośrodka zakwaterowania
 • Wycieczki krajoznawcze (w cenę wyjazdu nie są wliczone opłaty za wejścia do muzeum i za tzw. zajęcia opcjonalne)
 • Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji podczas pobytu za granicą: Europass Mobilność  i ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym.)

 

WYJAZD 1 – (obecne klasy drugie – rocznik 2016/2017)

Termin: ok. 02.09.2018 – 29.09.2018, liczba uczestników: 25 + 2 nauczycieli

Miejscowość: Hiszpania – Walencja

Rekrutacja: 20.11-17.12.2017

Termin złożenia kompletnych dokumentów w sekretariacie uczniowskim do 17.12.2017r.

 

WYJAZD 2 – (obecne klasy pierwsze – rocznik 2017/2018)

Termin: ok. 01.09.2019 – 28.09.2019, liczba uczestników: 34 + 3 nauczycieli

Miejscowość: Hiszpania – Walencja

Rekrutacja:  listopad-grudzień  2018

Koordynator: Magdalena Makara –  nauczyciel informatyki; sala 28
Dokumenty do pobrania:
podanie o zakwalifikowanie na praktyki
regulamin  wyboru uczestników projektu
formularz zgłoszeniowy uczestnika (nieaktywny) – (wypełnia osoba zakwalifikowana do projektu i z listy rezerwowej)
dane do umowy i zobowiązanie (nieaktywne) – (wypełnia osoba zakwalifikowana do projektu i z listy rezerwowej)