Praktyka ponad granicami

slider_erasmus_3

PRAKTYKI ZAWODOWE
„Praktyka ponad granicami”
nr projektu 2017-1-PL01-KA102-037163

 

W ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus +  sektor Kształcenie i szkolenia zawodów.

Drodzy uczniowie rusza nowy projekt unijny – „Praktyka ponad granicami”
To zupełna nowość w naszej szkole!
Tego jeszcze u nas nie było!
Praktyki zawodowe w słonecznym hiszpańskim mieście Walencja!

Celem projektu jest:

podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych,zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
wypracowanie umiejętności odnalezienia się i radzenia sobie w środowisku międzynarodowym,
zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,
nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Hiszpanii.

Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się obecnie w klasach 2 i 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w następujących kierunkach/zawodach:

Technik informatyk
Technik mechatronik
Technik mechanik,

Udział w projekcie obejmuje:
4 tygodniowy staż w zakładzie branżowym (w warunkach hiszpańskich)

Pokrycie kosztów:
Transportu (autokar na i z lotniska, przelot samolotem)
Noclegu
Wyżywienia
Polisy ubezpieczeniowej
Szkolenie językowe, pedagogiczno-kulturowe i BHP realizowane jeszcze przed wyjazdem
Program kulturowy na terenie ośrodka zakwaterowania
Wycieczki krajoznawcze (w cenę wyjazdu nie są wliczone opłaty za wejścia do muzeum i za tzw. zajęcia opcjonalne)
Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji podczas pobytu za granicą

WYJAZD 1 – (klasy drugie – rocznik 2017/2018)
Termin: ok. 02.09.2018 – 29.09.2018, liczba uczestników: 25 + 2 nauczycieli
Miejscowość: Hiszpania – Walencja
Rekrutacja: 20.11-17.12.2017
Termin złożenia kompletnych dokumentów w sekretariacie uczniowskim do 17.12.2017r.

WYJAZD 2 – (klasy drugie – rocznik 2018/2019)
Termin: ok. 05.09.2019 – 06.10.2019, liczba uczestników: 34 + 3 nauczycieli
Miejscowość: Hiszpania – Walencja
Rekrutacja: 15.11.2018 – 02.12.2018

Koordynator: Magdalena Makara –  nauczyciel informatyki; sala 28

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

formularza zgłoszeniowego uczestnika  – załącznik 1

podania o zakwalifikowanie na praktyki zawodowe – załącznik 2

dane do umowy i biletów (wypełnia osoba zakwalifikowana z etapu 2 i z listy rezerwowej) – załącznik 3

zobowiązanie (wypełnia osoba zakwalifikowana z etapu 2i z listy rezerwowej) – załącznik 4