Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

l.p. nazwisko imię terminy godzina uczniowie klas
1 Andrzejewska-Bujnowicz Agnieszka wtorek 16.10-17.30 wszystkie klasy
2 Bandurka-
Majchrzak
Barbara środa 14.50 – 16.35 wszystkie klasy
3 Bukowska Małgorzata poniedziałek  12.05-12.50
15.50-16.35
wszystkie klasy
4 Chrząstek Andrzej wtorek
czwartek
 15.30-16.30  wszystkie klasy
5 Ciećwierz Ewa  piątek
czwartek
15.50-16.35  wszystkie klasy
6 Daniel Anna poniedziałek  14.50-15.35 wszystkie klasy
7 Dębowski Marek poniedziałek
czwartek
13.55-14.40
14.50-15.35
wszystkie klasy
8 Fudała Renata wtorek
środa
 14.50-15.35 2ti
3tm
9 Gajić Beata cwartek  14.50-15.35 wszystkie klasy
10 Gorczycka Beata po uzgodnieniu z nauczycielem wszystkie klasy
11 Graczykowska Iwona poniedziałek
piątek
 14.50-15.35
13.55-14.40
wszystkie klasy
12 Grzesiak Honorata  poniedziałek  14.50-16.35  wszystkie klasy
13 Hak Halina wtorek
czwartek
7.20-8.05
14.50-15.35
wszystkie klasy
zajęcia teatralne
14 Jaszczyk Adrian poniedziałek 15.50-16.35 wszystkie klasy
15 Jurgas Katarzyna środa 15.35-17.00 wszystkie klasy
16 Kaczorowski Rafał poniedziałek
środa
  7.20-8.05  wszystkie klasy
17 Kasprzyk Anna poniedziałek
czwartek
 7.20 – 8.05  wszystkie klasy
18 Kopeć Michał wtorek  14.30-16.30 wszystkie klasy
19 Krukowska Małgorzata poniedziałek  15.50-16.35  1ta
20 ks. Kuźma Robert  piątek  15.50-16.35  wszystkie klasy
21 Kurowska Jolanta czwartek 13.55-14.40
14.50-15.35
Itib
wszystkie klasy
22 Kwaskowski Krzysztof poniedziałek
czwartek
13.55-14.40
15.35-16.35
wszystkie klasy
23 Machnik Adam  czwartek 13.00-14.40 wszystkie klasy
24 Makara Magdalena środa 14.40-15.35 wszystkie klasy
25 Mateja Paweł  czwartek  16.30-17.15  wszystkie klasy
26 Milczarek Krzysztof środa 15.40 – 17.00
wszystkie klasy
27 Nowacka Danuta po uzgodnieniu z nauczycielem wszystkie klasy
28 Pingot Marek poniedziałek 14.50-15.35 wszystkie klasy
29 Podgórska Lidia  wtorek
środa
14.45 – 15.30 wszystkie klasy
30 Sierba Anna  środa
czwartek
14.50-15.35
15.50-16.35
 wszystkie klasy
31 Stępień Sławomir  środa
czwartek
 14.50-15.35 wszystkie klasy
32 Stobiecki Rafał wtorek 14.50-16.35 wszystkie klasy
32 Stypaniak Joanna poniedziałek
wtorek
15.50-16.35 wszystkie klasy
33 Szczepaniak Urszula poniedziałek
czwartek
 13.00-13.45
15.35-16.20
wszystkie klasy
34 Wadas Andrzej poniedziałek lub czwartek  14.50-15.35 lub 7.20-8.05 1ti, 2ti
2tm
35 Wiśniewski Przemysław poniedziałek
wtorek
14.50 – 15.35 wszystkie klasy
36 Witczak Aleksandra środa  13.00 – 14.40 wszystkie klasy
37 Włodarczyk Włodzimierz  wtorek
piatek
14.50-15.35 wszystkie klasy
38 Wójcik Anna po uzgodnieniu z nauczycielem wszystkie klasy
39 Zielińska Małgorzata poniedziałek
piątek
14.50-15.35
15.50-16.35
wszystkie klasy