Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

l.p. nazwisko imię terminy godzina uczniowie klas
1 Andrzejewska-Bujnowicz Agnieszka piątek 13.40-13.50
13.50-14.45
2 Bandurka-
Majchrzak
Barbara czwartek 14.00 – 15.30 wszystkie klasy
3 Barwińska Joanna
4 Borowczyk Joanna wtorek
piątek
14.50-15.35
5 Borowska Agnieszka wtorek
czwartek
14.50-15.35
13.33-14.40
 6 Bukowska Małgorzata wtorek
środa
 15.50 – 16.35
7 Chrząstek Andrzej wtorek 15.00-16.00  wszystkie klasy
8 Ciećwierz Ewa poniedziałek 13.55-15.30  wszystkie klasy
9 Daniel Anna po uzgodnieniu z nauczycielem wszystkie klasy
10 Dawczyński Paweł czwartek 14.40-16.25
11 Drąszczyk Renata wtorek 7.20
12 Dębowski Marek piątek 14.50 – 14.40
15.40-16.25
kl1
 13 Fudała Renata piątek 13.55-14.40 klasa 2tma
14 Gajić Beata poniedziałek
środa
 15.35-16.25
14.40-17.30
kl 1pi kl 3
kl 4
15 Grdulska Anna wtorek 7.20
16 Grzesiak Honorata  wtorek  15.35-17.00  wszystkie klasy
17 Hak Halina poniedziałek 14.50-15.35 wszystkie klasy
18 Jaszczyk Adrian poniedziałek
środa
14.50 – 15.35 wszystkie klasy
19 Jurgas Katarzyna wtorek 14.40 siłownia
20 Kaczorowski Rafał środa
wtorek
  7.20-8.05  wszystkie klasy
21 Kasprzyk Anna wtorek
piątek
 14.30-15.15
7.20 – 8.05
 wszystkie klasy
22 Kopeć Michał wtorek  14.50-16.00
23 Krukowska Małgorzata wtorek  15.30-16.15 kl 1 (kl 4 1.15 – 17.00)
24 Kulesza Paweł środa od 15.35
25 Kurowska Jolanta poniedziałek
wtorek
środa
13.55-14.40 kl 1 pmb 1pi
kl 4ti
pozostałe klasy
26 Kwaskowski Krzysztof wtorek
piątek
1.40
14.40
wszystkie klasy
27 Lis Grzegorz środa 15.50
28 Machnik Adam  wtorek 14.40-16.25 wszystkie klasy
29 Makara Magdalena czwartek 14.30 wszystkie klasy
 31 Michel Agnieszka poniedziałek
wtorek
13.55-14.40
14.50-15.35
32 Meksa Wojciech wtorek 15.50-16.35
33 Muszyńska Eleonora piątek
środa
7.20-8.15
13.00-13.45
wszystkie klasy
34 Nowacka Danuta poniedziałek
po uzgodnieniu z nauczycielem
 15.30
35 Nowak Agnieszka czwartek 15.50-16.35
36 Panak Marta środa 13.55-14.40
37 Pingot Marek wtorek 14.40-15.25
15.40-16.30
38 Podgórska Lidia poniedziałek
środa
15.35-16.20
14.40-15.25
39 Rosik Radosław
40 Sierba Anna poniedziałek 15.40-16.30  klasa 3 tm
41 Stępień Sławomir poniedziałek
środa
piątek
 14.00-16.00
42 Stypaniak Joanna wtorek
środa
14.50-15.35
7.20-8.05
43 Szczepaniak Urszula poniedziałek
czwartek
 14.50-15.35
13.55-14.40
wszystkie klasy
44 Szczepaniak Bartłomiej poniedziałek 15.40-16.30
45 Wadas Andrzej poniedziałek
wtorek
14.50-15.35
07.20- 08.05
wszystkie klasy
46 Wiśniewski Przemysław poniedziałek
środa
14.50-15.35 wszystkie klasy
47 Witczak Aleksandra środa  13.55-15.35 wszystkie klasy
48 Włodarczyk Włodzimierz po zgonieniu z nauczycielem