Pedagog szkolny

Katarzyna Kaczmarek-Sowińska

 

parter, pokój 18

 

Służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek      09.30-13.00

Wtorek               09.00-14.00

Środa                 09.00-15.00

Czwartek           09.00-12.00

Piątek                 09.00-13.00

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86  tel. 533 575 353, 42 688 16 68, tel/fax 42 688 15 39 www.pppdm.edu.lodz.pl


KONSULTACJE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

15 listopada 2016r. w godzinach 12.00 – 15.00 uczniowie – zwłaszcza klas 4  mogą skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Osoby chętne proszone są o wcześniejsze zgłosdzenie się do pedagoga i ustalenie godziny spotkania.

Wyprawka 2016 – dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017

Informujemy, że na stronie UMŁ w zakładce Edukacja zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania do zakupu podręczników w ramach rządowego programu ” Wyprawka 2016″ oraz wzory wniosków do pobrania (wnioski można pobrać u pedagoga )

Wnioski należy składać u pedagoga szkolnego do dnia 7 września 2016r.
Link do strony z dokumentami:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/wyprawka_szkolna/


Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego dostępne na stronie UMŁ:

http://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/stypendia/stypendia_i_zasilki_szkolne/

Możliwość skorzystania z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego (refundacji poniesionych wydatków o_charakterze edukacyjnym) mają uczniowie zamieszkali na terenie miasta Łódź.  Kwota kryterium dochodowego warunkującego możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynosi 514zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski można pobrać i należy składać do dnia 15 września 2016r. u pedagoga szkolnego.