Instytucje wsparcia

Ośrodki zajmujące się specjalistyczną pomocą osobom eksperymentującym i uzależnionym.

 

– Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci „ PROM ”

Adres: ul. S. Jaracza 40, Łódź

Telefon: ( 0- 42 ) 633 25 08

www.prom.org.pl

 

– Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień im. Bł. Rafała Chylińskiego

Łódź, ul. Niciarniana 41

Telefon ( 0 – 42 ) 676 18 18

www.mopitu.pl

 

– Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ

Poradnia Leczenia Uzależnień od Narkotyków i innych Środków Psychoaktywnych

Łódź, ul. Pomorska 54

Telefon ( 0 – 42 ) 633 15 30 633 13 25

 

– Fundacja „Arka”

Adres: ul. M. Kopernika 37, Łódź

Telefon: (0 42) 637 55 59

 

– NZOZ „Monar”

Adres: Łódź , ul. Tuszyńska 106

Telefon (0 42) 646 40 12

www.monar.akcja.pl

 

– Poradnia Profilaktyczno – Społeczna przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół

Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

Adres: Łódź ul. S. Więckowskiego 13

Telefon: 042 632 50 69

 

Instytucje wspomagające

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży

Łódź, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86

Tel. (0 42) 688 16 68 fax. 688 15 39

www.pppdm.edu.pl

 

Poradnia czynna jest w godzinach : pon.-czw. 8-19,  pt. 8 – 18

Prowadzi działalność psychoedukacyjną, profilaktyczną, diagnostyczną oraz

terapeutyczną, która adresowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Kadrę Poradni stanowią wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy,

logopedzi, psychoterapeuci (terapia indywidualna i rodzinna).

 

– Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka”

Adres: Plac Barlickiego 11, Łódź

Telefon: (042) 630 61 80

 

– Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Adres: Plac Barlickiego 11, Łódź

Telefon: (042) 633 25 08

 

Przydatne linki

– Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

www.narkomania.gov.pl

 

– Krajowe Centrum ds. AIDS

www.aids.gov.pl

 

– Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.parpa.pl

 

– Rzecznik Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl