Terminarz roku szkolnego 2016/2017

Terminarz roku szkolnego 2016/2017

I SEMESTR

01.09.2016r. – 15.01.2017r.

01.09.2016r. – (czwartek) uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2016/2017
05.09. – 30.09. 2016r. praktyki zawodowe kl. 3 tma, 3 tmm, 3 ti,
14.09.2016r. – (środa) zebranie Zespołu Wychowawców Klasowych
14.09.2016r. – (środa) zebranie informacyjne dla rodziców
06.10.2016r. – (czwartek) poprawkowy egzamin pisemny dla kwalifikacji E.03, E13, M17
07.10.2016r. – (piątek) poprawkowy egzamin praktyczny dla kwalifikacji E13 (absolwenci)
13.10.2016r. – (czwartek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej dot. wyników egzaminów zewnętrznych
14.10.2016r. – (piątek) Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I
07.11.2016r. – (poniedziałek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
07.11.2016r. – (poniedziałek) zebrania dla rodziców po ½ sem. I i konsultacje indywidualne
23 – 31.12.2016r. zimowa przerwa świąteczna
09.01.2017r. – (poniedziałek) wystawienie ocen semestralnych
11.01.2017 – (środa) klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I semestrze
12.01.2017r. – (czwartek) egzamin pisemny dla kwalifikacji E.03 (kl. 3tm, kl.3tmm – mechatronicy) i poprawkowy dla kwalifikacji E.12 ,( kl. 3 ti,), E. 13 (kl. 4 tia, 4tib) , M. 17 (kl. 4ta), oraz absolwentów E.14, E.18, E.19, M44
12.01.2017r. – (czwartek) zebranie informacyjne dla rodziców po I semestrze
13.01.2017r. – (piątek) Dzień Patrona Szkoły
13.01.2017r. – (piątek) posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej po I semestrze

II SEMESTR

16.01.2017r. – 31.08.2017r.

16 – 29.01.2017r. ferie zimowe
13 – 17.02.2017r. egzamin praktyczny dla kwalifikacji E. 03 (kl.3tm, 3tmm), poprawkowy dla innych kwalifikacji
rekolekcje dla uczęszczających na religię
 14.03.2017r. – (wtorek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
14.03.2017r. – (wtorek) zebrania dla klas I, konsultacje dla klas pozostałych
13 – 18.04.2017r. wiosenna przerwa świąteczna
21.04.2017r. – (piątek) wystawienie ocen w klasach maturalnych
24.04.2017r. – (poniedziałek) zebrania dla rodziców przed zakończeniem nauki w kl. IV
i klasach pozostałych po ½ sem. II , konsultacje indywidualne
25.04.2017r. – (wtorek) zebranie klasyfikacyjne klas maturalnych
28.04.2017r. – (piątek) zakończenie zajęć w klasach maturalnych
04 – 24.05.2017r. pisemne i ustne egzaminy maturalne (technikum)
25.05.2017r. – (czwartek) zebrania dla klas I, konsultacje dla klas pozostałych
12.06.2017r.(poniedziałek)  egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) dla absolwentów technikum i zsz
12.06.2017r. – (poniedziałek) wystawienie ocen w klasach promocyjny
 13.06.2017r. – (wtorek)  egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary) dla absolwentów technikum i zsz
13.06.2017r. – (wtorek) zebranie rodziców klas promocyjnych
19.06.2017r. – (poniedziałek) zebranie klasyfikacyjne klas promocyjnych
20.06.2017r. – (wtorek) egzamin pisemny (nowy) dla  kwalifikacji
E. 18 (kl. 3 tm, 3tmm), M. 17 (kl. 3 ta, 3zm) , E. 12 (kl. 2 tia, 2tib), E. 13 (kl. 3 ti), E. 19 (kl. 4m), E. 14 (kl. 4 tia, 4tib), M.44 (kl. 4 ta) M19 (kl.3zo) w tym także egzaminy pisemne poprawkowe dla w/w kwalifikacji
21.06.2017r. – (środa) zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
21 – 22.06.2017r. egzamin praktyczny (nowy) dla kwalifikacji E13 (kl.3ti)
22.06 – 08.07.2017r. egzamin praktyczny (nowy) dla kwalifikacji M19 (kl.3zo) w ŁCDiKP
23.06.2017r. – (piątek) uroczyste zakończenie r. szk. 2016/2017
 26 – 27.06.2017r.  egzamin praktyczny (nowy) dla kwalifikacji E18 (kl.3tm, kl.3tmm), M17 (kl.3tmm, kl.3zm – mechanicy)
 27.06 – 01.07.2017  egzamin praktyczny (nowy) dla kwalifikacji E14 (kl.4tia, kl.4tib), M44 (kl.4ta), E12 (kl.2tia, kl.2tib), E19 (4tm)
 26. – 31.08.2017  nabór uczniów do kl. I
22. – 25.08.2017r. egzaminy poprawkowe maturalne
23. – 30.08.2017r. egzaminy poprawkowe przedmiotowe
31.08.2017r. – (czwartek) plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej na r. szk. 2017/2018
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w  r. szkolnym 2016/17

31.10.2016r. (poniedziałek)
02.05.2017r. (wtorek)
04.05.2017r. (czwartek) |
05.05.2017r. (piątek) |tylko technikum
08.05.2017r. (poniedziałek) |
16.06.2017r. (piątek)
19.06.2017r. (poniedziałek)
20.06.2017r. (wtorek)