Terminarz roku szkolnego 2017/2018 - ZST-I Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
         

Terminarz roku szkolnego 2017/2018

Terminarz roku szkolnego 2017/2018

I SEMESTR

01.09.2017r. – 21.01.2018r.

04.09.2017r. – (poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2017/2018
11.09. – 08.10. 2017r. praktyki zawodowe kl. 3 tm, 3 tmm, 3 tia, 3tib
13.09.2017r. – (środa) zebranie Zespołu Wychowawców Klasowych
13.09.2017r. – (środa) zebranie informacyjne dla rodziców
12.10.2017r. – (czwartek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej –  dot. wyników egzaminów zewnętrznych i promocji Szkoły
13.10.2017r. – (piątek) Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I
07.11.2017r. – (wtorek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
14.11.2017r. – (wtorek) zebrania dla rodziców po ½ sem. I i konsultacje indywidualne
23 – 31.12.2017r. zimowa przerwa świąteczna
10.01.2018r. – (środa) egzamin praktyczny poprawkowy E18 (kl. 4tma + 4tmm – mechatronicy)
 11.01.2018r. – (czwartek)  egzamin pisemny dla kwalifikacji E.03 (kl. 3tm, kl.3tmm – mechatronicy) i poprawkowy dla kwalifikacji E.12 ,( kl. 3 tia+3tib), E. 13 (kl. 4 ti) , M. 17 (kl. 4tmm), oraz absolwentów E.14, E.18, E.19, M44
 12.01 – 17.02.2018r.  egzaminy praktyczne poprawkowe dla pozostałych kwalifikacji
15.01.2018r. – (poniedziałek) wystawienie ocen semestralnych
17.01.2018 – (środa) klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I semestrze
18.01.2018r. – (czwartek) zebranie informacyjne dla rodziców po I semestrze
19.01.2018r. – (piątek) Dzień Patrona Szkoły
19.01.2018r. – (piątek) posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej po I semestrze

II SEMESTR

22.01.2018r. – 31.08.2018r.

22 – 26.01.2018r. egzamin praktyczny dla kwalifikacji E. 03 (kl.3tm + 3tmm-mechatronicy)
29.01 – 11.02.2018r.  ferie zimowe
rekolekcje dla uczęszczających na religię
 14.03.2018r. – (środa) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
14.03.2018r. – (środa) zebrania dla klas I, konsultacje dla klas pozostałych
29.03 – 03.04.2018r. wiosenna przerwa świąteczna
20.04.2018r. – (piątek) wystawienie ocen w klasach maturalnych
23.04.2018r. – (poniedziałek) zebrania dla rodziców przed zakończeniem nauki w kl. IV
i klasach pozostałych po ½ sem. II , konsultacje indywidualne
24.04.2018r. – (wtorek) zebranie klasyfikacyjne klas maturalnych
27.04.2018r. – (piątek) zakończenie zajęć w klasach maturalnych – pożegnanie maturzystów
04 – 25.05.2018r. pisemne i ustne egzaminy maturalne
24.05.2018r. – (czwartek) zebrania dla klas I, konsultacje dla klas pozostałych
14.06.2018r. – (czwartek) wystawienie ocen w klasach promocyjny
15.06.2018r. – (piątek) zebranie rodziców klas promocyjnych
18.06.2018r. – (poniedziałek) zebranie klasyfikacyjne klas promocyjnych
19.06.2018r. – (wtorek) egzamin pisemny  dla wszystkich  kwalifikacji
w tym także egzaminy pisemne poprawkowe zgodnie z harmonogramem
20.06.2018r. – (środa) zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
22. 06.- 04.07.2018r. egzaminy praktyczne dla wszystkich kwalifikacji zgodnie z harmonogramem w tym także egzaminy poprawkowe
22.06.2018r. – (piątek) uroczyste zakończenie r. szk. 2017/2018
 25.06. – 31.08.2018r.  nabór uczniów do kl. I
21. – 22.08.2018r. egzaminy poprawkowe maturalne
24. – 30.08.2018r. egzaminy poprawkowe przedmiotowe
31.08.2018r. – (piątek) plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej na r. szk. 2017/2018
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w  r. szkolnym 2017/18

30.04.2018r. (poniedziałek)
02.05.2018r. (środa)
04.05.2018r. (piątek)
07.05.2018r. (poniedziałek)
08.05.2018r. (wtorek)
01.06.2018r. (piątek)
18.06.2018r. (poniedziałek)
19.06.2018r. (wtorek)