Terminarz roku szkolnego 2019/2020

Terminarz roku szkolnego 2019/2020

I SEMESTR

01.09.2019r. – 09.02.2020r.

02.09.2019r. – (poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2019/2020
09.09. – 06.10. 2019r. praktyki zawodowe kl. 3 tm, 3 tmm, 3 tia, 3tib
11.09.2019r. – (środa) zebranie Rady Pedagogicznej i Zespołu Wychowawców Klasowych
12.09.2019r. – (czwartek) zebranie informacyjne dla rodziców
14.10.2019r. – (poniedziałek)  Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów kl. I
16.10.2019r. – (środa) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej –  dot. wyników egzaminów zewnętrznych i promocji Szkoły
06.11.2019r. – (środa) zebrania dla rodziców po ½ sem. I i konsultacje indywidualne
18.11.2019r. – (poniedziałek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
20.12.2019r. – (piątek) wystawienie ocen przewidywanych
23 – 31.12.2019r. zimowa przerwa świąteczna
09.01.2020r. – (czwartek) egzamin praktyczny poprawkowy E.18 (kl. 4tma, 4tmb, 4tim – mechatronicy, absolwenci)
 10.01.2020r. – (piątek)  pisemny egzamin poprawkowy dla wszystkich  kwalifikacji E.03 E.18 E.19 E.12 E.13 E.14 M.17 M.44
13.01. – 26.01.2020r. ferie zimowe
30.01.2020r. – (czwartek) wystawienie ocen śródrocznych
31.01.2020r. – (piątek) Dzień Patrona Szkoły
 14.01. – 12.02.2020r  egzaminy praktyczne poprawkowe dla „jednoliterowych” kwalifikacji E.12, E.13, E.14 E.19, M.44, E.03, M.17
 03.02.2020r. – (poniedziałek) zebranie informacyjne dla rodziców po semestrze I
 04.02.2020r.- (wtorek)  klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej po semestrze I
 06.02.2020r. – (czwartek)  posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej po semestrze I

II SEMESTR

10.02.2020r. – 31.08.2020r.

rekolekcje dla uczęszczających na religię
 09.03.2020r. – (poniedziałek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
17.03.2020r. – (wtorek) wystawianie ocen przewidywanych w klasach maturalnych
18.03.2020r. – (środa) zebranie dla rodziców uczniów klas I i IV, konsultacje dla klas pozostałych
09.04 – 14.04.2019r. wiosenna przerwa świąteczna
15.04.2020r. – (środa)  wystawienie ocen w klasach maturalnych
16.04.2020r. – (czwartek) zebranie dla rodziców przed zakończeniem nauki w kl. IV i klasach pozostałych po ½ semestru II, konsultacje indywidualne
21.04.2020r. – (wtorek) zebranie klasyfikacyjne klas maturalnych
24.04.2020r. – (piątek) zakończenie zajęć w klasach maturalnych – pożegnanie maturzystów
04- 22.05.2020r. pisemne i ustne egzaminy maturalne
15.05.2020r. – (piątek) wystawienie przewidywanych ocen w klasach promocyjnych
18.05.2020r. – (poniedziałek) zebrania dla klas I, konsultacje dla klas pozostałych
10.06.2020r. – (środa) wystawienie ocen w klasach promocyjny
15.06.2020r. – (poniedziałek) zebranie rodziców klas promocyjnych
17.06.2020r. – (środa) zebranie klasyfikacyjne klas promocyjnych
22.06.2020r. – (poniedziałek) egzamin praktyczny dla klasyfikacji E18 poprawki
22.06.2020r. – -(poniedziałek) zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
23.06.2020r. – (wtorek) egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji w tym także egzaminy poprawkowe zgodnie z harmonogramem
24-26.06.2020r egzamin praktyczny dla kwalifikacji M.44, E.14, E.19
26.06.2020r. – (piątek) uroczyste zakończenie r. szk. 2019/2020
21.06. – 04.07.2020r. egzaminy praktyczne dla wszystkich kwalifikacji „dwuliterowych” zgodnie z harmonogramem w tym także egzaminy poprawkowe dla kwalifikacji jednoliterowych (E.12, E.13, M.17, E.03)
 26.06. – 31.08.2020r.  nabór uczniów do kl. I
24. – 25.08.2020r. egzaminy poprawkowe maturalne
21. – 28.08.2020r. egzaminy poprawkowe przedmiotowe
31.08.2020r. – (piątek) plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej na r. szk. 2020/2021
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w  r. szkolnym 2019/20

1) 02.01.2020r. (czwartek)

2) 03.01.2020r. (piątek)

3) 04.05.2020r. (poniedziałek)

4) 05.05.2020r. (wtorek)

5) 06.05.2020r. (środa)

6) 12.06.2020r. (piątek)

7) 23.06.2020r. (wtorek)

8) 24.06.2020r. (środa)