Terminarz roku szkolnego 2018/2019

Terminarz roku szkolnego 2018/2019

I SEMESTR

01.09.2018r. – 13.01.2019r.

03.09.2018r. – (poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie r. szk. 2018/2019
03.09. – 28.09. 2018r. praktyki zawodowe kl. 3 tma, 3 tmb, 3 ti, 3tim
12.09.2018r. – (środa) zebranie Zespołu Wychowawców Klasowych
12.09.2018r. – (środa) zebranie informacyjne dla rodziców
09.10.2018r. – (wtorek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej –  dot. wyników egzaminów zewnętrznych i promocji Szkoły
12.10.2018r. – (piątek) Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I
05.11.2018r. – (poniedziałek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej nt. pomocy psychologiczno – pedagogicznej
05.11.2018r. – (poniedziałek) zebrania dla rodziców po ½ sem. I i konsultacje indywidualne
23 – 31.12.2018r. zimowa przerwa świąteczna
04.01.2019r. – (piątek) wystawienie ocen średniorocznych
 07.01.2019r. – (poniedziałek)  zebranie informacyjne dla rodziców po I semestrze
08.01.2019 – (wtorek) klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej po I semestrze
09.01.2019r.(środa) egzamin praktyczny poprawkowy E18 (kl 4tm  + 4tmm – mechatronicy)
10.01.2019r. – (czwartek) posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej po I semestrze
 10.01.2019r. – (czwartek)  egzamin pisemny dla kwalifikacji E.03 (kl. 3tma, kl.3tmb, 3tim – mechatronicy) i poprawkowy dla kwalifikacji E.12 ,( kl. 3 ti, 3tim – informatycy), E. 13 (kl. 4 tia, 4tib) , M. 17 (kl. 4tmm – mechanicy), oraz absolwentów E.14, E.18, E.19, M44
 11.01 – 16.02.2019r.  egzaminy praktyczne poprawkowe dla pozostałych kwalifikacji

II SEMESTR

14.01.2019r. – 31.08.2019r.

11.01 – 21.01.2019r. egzamin praktyczny dla kwalifikacji E. 03 (kl.3tma, 3tmb, 3tim – mechatronicy)
21.01.2019r. – (poniedziałek) Dzień Patrona szkoły
11.02 – 24.02.2019r.  ferie zimowe
rekolekcje dla uczęszczających na religię
 14.03.2019r. – (czwartek) zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej
14.03.2019r. – (czwartek) zebrania dla klas I i IV, konsultacje dla klas pozostałych
16.04.2019r. – (wtorek) wystawianie ocen w klasach maturalnych
17.04.2019r. – (środa) zebranie dla rodziców przed zakończeniem nauki klas IV i klas pozostałych po 1/2 semestru II, konsultacje indywidualne
18.04 – 23.04.2019r. wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2019r. – (środa) zebranie klasyfikacyjne klas maturalnych
26.04.2019r. – (piątek) zakończenie zajęć w klasach maturalnych – pożegnanie maturzystów
06- 25.05.2019r. pisemne i ustne egzaminy maturalne
13.05.2019r. – (poniedziałek) zebrania dla klas I, konsultacje dla klas pozostałych
12.06.2019r. – (środa) wystawienie ocen w klasach promocyjny
13.06.2019r. – (czwartek) zebranie rodziców klas promocyjnych
14.06.2019r. – (piatek) zebranie klasyfikacyjne klas promocyjnych
17.06.2019r. – (poniedziałek) egzamin praktyczny dla klasyfikacji E18 (kl.3tma, 3tmb, 3tim – mechatronicy)
17.06.2019r. – -(poniedziałek) zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
18.06.2019r. – (wtorek) egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji w tym także egzaminy poprawkowe zgodnie z harmonogramem
21.06.2019r. – (piątek) uroczyste zakończenie r. szk. 2018/2019
21.06. – 04.07.2019 egzaminy praktyczne dla wszystkich kwalifikacji zgodnie z harmonogramem w tym także egzaminy poprawkowe
 21.06. – 31.08.2019r.  nabór uczniów do kl. I
20. – 21.08.2019r. egzaminy poprawkowe maturalne
22. – 29.08.2019r. egzaminy poprawkowe przedmiotowe
30.08.2019r. – (piątek) plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej na r. szk. 2019/2020
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

w  r. szkolnym 2018/19

 02.11.2018r. (piątek)
 10.01.2019r. (czwartek)
 02.05.2019r. (czwartek)
 06.05.2019r. (poniedziałek)
 07.05.2019r. (wtorek)
 08.05.2019r. (środa)
 17.06.2019r. (poniedziałek)
 18.06.2029r. (wtorek)