Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Elizy Mrówczyńskiej

Opublikowano: 18.03.2019 - 17:55

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Elizy Mrówczyńskiej

po_2

13 marca najlepsi uczniowie z Łodzi i regionu łódzkiego otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica klasy 4 tia Eliza Mrówczyńska. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplomy młodzieży wręczyli wojewoda łódzki Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych  województwa łódzkiego.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów są przyznawane od 1997 roku. Mogą je otrzymać uczniowie szkół maturalnych, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub są najlepsi w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych uzyskują wyniki co najmniej dobre. Każda szkoła może wytypować tylko jednego kandydata.

Gratulujemy!

Nowy obraz