Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [325509]

Kwalifikacje:

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Po ukończeniu szkoły będziesz specjalistą od:

  • oceny stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego spowodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
  • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowiska pracy,
  • ustalania okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
  • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

W okresie nauki, która trwa 3 semestry, nie wracamy już do kształcenia ogólnego, a jedynie do zawodowego.
Po zdaniu, w trakcie III semestru egzaminu z kwalifikacji i kończeniu Szkoły, otrzymasz tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po skończeniu Szkoły będziesz mógł zarówno podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących dział higieny i bezpieczeństwa pracy, jak również możesz zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji, które nie są zobligowane ustawą do zatrudnienie pracownika służb BHP.