Terminarz rekrutacji

 

Terminarz rekrutacji
do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 13 maja 2019r.  do 25 czerwca 2019r. godz.12:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • od 21 czerwca 2019r do 25 czerwca 2019r. godz.12:00 – składanie przez kandydatów kopii świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
 • 16 lipca 2019r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 16 lipca 2019r. do 18 lipca 2019r. 12.00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 16 lipca 2019r. godz. 12.00 do 24 lipca 2019r. godz. 12.00  –   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 25 lipca 2019r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 26 lipca 2019r. od godz. 12.00 do 30 lipca 2019r. do godz. 12.00 – składanie wniosku
 • 21 sierpnia 2019r. – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 23 sierpnia 2019r. do godz. 15:00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 21 sierpnia 2019r godz. 00 do 29 sierpnia 2019r. godz. 15.00– składanie  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa,  0ryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole
 • 30 sierpnia 2019r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 Terminarz rekrutacji
do Szkoły Policealnej nr17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 17 czerwca 2019r.  do 1 lipca 2019r. godz.12:00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • 16 lipca 2019r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 16 lipca 2019r. godz. 12.00 do 23 lipca 2019r. godz. 12.00  –   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 24 lipca 2019r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 23 lipca 2019r. do 25 lipca 2019r. do godz. 12.00 – składanie wniosku
 • 12 sierpnia 2019r. do godz. 12:00 – wywieszenia list zakwalifikowanych

niezakwalifikowanych

 • od 12 sierpnia 2019r godz. 00 do 19 sierpnia 2019r. godz. 12.00– składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 20 sierpnia 2019r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Dokumenty można składać w ZSTI al. Politechniki 37 w Łodzi