Terminy egzaminów na kwalifikacje

          Zawód      Kwalifikacja   Klasa II               Klasa III   Klasa IV
Semestr II Semestr I Semestr II Semestr II
Technik Mechanik M.17. Montaż
i obsługa maszyn
i urządzeń
         X
M.44. Organizacja
i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń sem
         X
Technik Informatyk E.12. Montaż
i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
         X
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
         X
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych
i baz danych oraz administrowanie bazami
          X
Technik Mechatronik E.3. Montaż urządzeń
i systemów mechatronicznych
         X
E.18. Eksploatacja urządzeń
i systemów mechatronicznych
          X
E.19. Projektowanie
i programowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych
          X
Mechanik – monter maszyn i urządzeń M.17. Montaż
i obsługa maszyn
i urządzeń
         X
Operator obrabiarek skrawających M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających           X

 

Z dniem 1 września 2017r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W związku z tym dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/18, obowiązuje nowy  wykaz kwalifikacji oraz terminów egzaminów zawodowych

 

Zawód Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Termin egzaminu
Klasa III
semestr 2
Klasa IV
semestr 2
Technik mechanik 311504
Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310
MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

x

 
Technik mechanik 311504

 

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń  

x

Technik informatyk 35120 EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

x

 
EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych  

x

Technik mechatronik 311410 EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

x

 
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych  

x

Operator obrabiarek skrawających
722307
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

x

 
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
814209
MG.05. Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

x

 
Ślusarz 722204 MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

x