historia

8 lipca 1964

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi na podstawie decyzji Powiatowej Rady Narodowej Miasta Łodzi
powołuje
Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Łączności przy ulicy Cieszyńskiej 6 w Łodzi.

1 września 1976

zmiany nazwy z
Warsztaty Szkolne Zasadniczej Szkoły Łączności
na
Warsztaty Szkolne Technikum Łączności nr 1

1 września 1976

zmiana nazwy szkoły na
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2

1 września 1991

w struktury
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2
włączono jednostki wchodzące w skład zlikwidowanego
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 im. Tadeusza Duracza

1 września 2002

w wyniku połączenia szkół:
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2
i
Zespołu Szkół Mechanicznych nr 5
powstaje
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi

1 października 2012

decyzją Rady Miejskiej w Łodzi nr XLIX/1001/12 z dnia 26 września 2012 w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 im Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
warsztaty szkolne zmieniają nazwę na
WARSZTATY SZKOLNE
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH
im JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO w ŁODZI