23.04.2018r. – (poniedziałek) zebrania dla rodziców oraz konsultacje indywidualne

Opublikowano: 04.04.2018 - 17:47

23.04.2018r. – (poniedziałek) zebrania dla rodziców
przed zakończeniem nauki w kl. IV – godz. 17.00 ,
w klasach pozostałych po ½ sem. II – godz. 17.00
konsultacje indywidualne – godz.18.00