Dni Otwarte !!!!!!

Opublikowano: 12.02.2019 - 10:24

Zespół Szkół Techniczno Informatycznych

im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego

ZAPRASZA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY
N A    D N I    O T W A R T E:
06.03.2019r. (środa) – godz.15.00 – 19.00
16.05.2019r. (czwartek) – godz.15.00 – 19.00