KONKURS DLA MECHANIKÓW

Opublikowano: 08.10.2017 - 11:41

KONKURS DLA MECHANIKÓW

Rusza II edycja Konkursu dla mechaników na wykonanie figurek lub innych elementów /gadżetów podczas zajęć w Warsztatach Szkolnych.

Zapraszamy do udziału. Pobaw się w konstruktora i stwórz coś własnego. Nie jesteś mechanikiem – nie szkodzi, spróbuj swoich sił, uruchom wyobraźnię i pokaż swoje możliwości.

Dodatkowo masz szansę na nagrody.

Na prace czekamy do 02.03.2018r.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności twórczych wśród uczniów.
 2. Przedmiot może zostać wykonany z zastosowaniem różnych metod łączenia i różnych materiałów (liczba użytych elementów nie jest ograniczona) dostępnych w Warsztatach Szkolnych lub przyniesionych przez wykonawców.
 3. Grupy wykonujące projekt mogą się składać maksymalnie z trzech osób.
 4. Maksymalne wymiary gabarytowe wykonanego eksponatu: wysokość 50cm, szerokość i głębokość do 30cm.
 5. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
 6. Projekty przekazane na konkurs przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 8. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury do dnia 09.03.2018r.
 9. Decyzje jury są ostateczne.
 10. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci ustalonej przez Dyrektora Szkoły.
 11. Jury dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień lub nagród specjalnych.
 12. Organizator zastrzega, że z chwilą przyjęcia do Konkursu, nabywa prawa do bezpłatnego wykorzystania projektów  oraz zamieszczenia wyników Konkursu na stronie internetowej i facebookowej szkoły.
 13. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ust. O ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować do mgr inż. Ewy Ciećwierz, nauczyciela w ZST-I.