KONKURS DLA MECHANIKÓW

Opublikowano: 11.11.2018 - 10:54

KONKURS DLA MECHANIKÓW

Zapraszamy uczniów ZSTI do udziału w trzeciej edycji naszego szkolnego Konkursu dla mechaników na wykonanie figurek lub innych elementów /gadżetów podczas zajęć w Warsztatach Szkolnych.
Pobaw się w konstruktora i stwórz coś własnego. Dodatkowo masz szansę na nagrody.
Nie jesteś mechanikiem – nie szkodzi, spróbuj swoich sił, uruchom wyobraźnię i pokaż swoje możliwości.

Na efekty końcowe czekamy do 15.03.2019r.

Szczegóły i zasady dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności twórczych wśród uczniów.
 2. Przedmiot może zostać wykonany z zastosowaniem różnych metod łączenia i różnych materiałów (liczba użytych elementów nie jest ograniczona) dostępnych w Warsztatach Szkolnych lub przyniesionych przez wykonawców. Mile widziane są efekty ruchome.
 3. Grupy wykonujące projekt mogą się składać maksymalnie z dwóch osób.
 4. jedna grupa może oddać do oceny jury tylko jedną pracę.
 5. Maksymalne wymiary gabarytowe wykonanego eksponatu: wysokość 50cm, szerokość i głębokość do 30cm.
 6. Prace muszą być wykonane samodzielnie.
 7. Projekty przekazane na konkurs przechodzą na własność szkoły i nie podlegają zwrotowi.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona jury do dnia 22.03.2019r.
 10. Decyzje jury są ostateczne.
 11. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci ustalonej przez Dyrektora Szkoły.
 12. Jury dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień lub nagród specjalnych.
 13. Organizator zastrzega, że z chwilą przyjęcia do Konkursu, nabywa prawa do bezpłatnego wykorzystania projektów  oraz zamieszczenia wyników Konkursu na stronie internetowej i facebookowej szkoły.
 14. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ust. O ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)

Zapisy na poszczególne terminy wykonania prac prowadzi Pan Sławomir Stępień, Kierownik Warsztatów Szkolnych. Proszę zgłaszać się do dnia 23.11.2018r. Pan Stępień udzieli Wam również odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu.