Maturzysto -15.10.17 mija termin składania zaświadczeń i orzeczeń

Opublikowano: 08.10.2017 - 12:05

Maturzysto

15.10.17 mija termin składania zaświadczeń i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych o indywidualnych potrzebach psychologicznych i edukacyjnych zdających.