Wyniki egzaminów zawodowych

WYNIKI EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Technik mechanik (nowy egzamin zawodowy)

Etap pisemny –

Etap praktyczny –

 

Technik mechatronik (nowy egzamin zawodowy)

Kwalifikacja E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Etap pisemny –

Etap praktyczny –