Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kandydat

ZAPRASZA WSZYSTKICH KANDYDATÓW DO NASZEJ SZKOŁY DNI OTWARTE 

 

Dyrektor, Nauczyciele oraz Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
serdecznie zapraszają tegorocznych Ósmoklasistów do udziału:

1.W dniach 6 - 8.04 2022 r w e-Targach Edukacyjnych, na których przedstawione będą prezentacje nauczycieli i uczniów, dyżury on-line.

Spotkanie z Samorządem Uczniowskim 07.04.2022r. godzina 17-18.30

Wydarzenia, które odbędą się z udziałem naszej szkoły www.edulodz2022.pl
 
ZAPRASZAMY
www.edulodz2022.pl
6.04.2022r godzina 16:30-17:50
Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych Szkołą Promującą Zdrowie
 
7.04.2022r godzina 13:00-13:45
Magia Erasmusa – korzyści społeczności szkolnej z udziału w Programie.
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTIzZjg0MDctNGM0ZS00MjkzLTg0MDUtMTk3YTk0NjIyYWZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a8198219-26f8-49e4-8fca-850dc5c2c048%22%2c%22Oid%22%3a%220822f2d2-8304-437b-a507-9261bac1e02a%22%7d

2. W dniu 06.04.2022 r - w promocji szkoły w ramach Festiwalu Zawodów w ŁSSE.

Zapraszamy na Festiwal Zawodów i Kwalifikacji! - Strefa Edukacji

https://www.facebook.com/strefaedukacjiPL/photos/a.110492954220898/394437455826445/

3. W warsztatach szkolnych, które odbędą się 12.04.2022r. w godzinach od 17 do 19 w budynku naszej szkoły przy al. Politechniki 37.

4. W dniach Otwartych które odbędą się 16.05.2022r. w godzinach od 17 do 19 w budynku naszej szkoły.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu stanowiącego wirtualną wędrówkę po gmachu naszej szkoły i prezentującego nie tylko ofertę edukacyjną naszej placówki, jej pracowników, elementy wyposażenia i przyjazną przestrzeń kształcenia, ale także możliwości relaksu i rozwijania dodatkowych pasji i zainteresowań.

Link do filmu: https://youtu.be/m13jSqtGse4

Pragniemy także poinformować Państwa, że pod odpowiednimi linkami można znaleźć prezentacje szczegółowego kształcenia w ramach poszczególnych zawodów i specjalności wraz z całym szeregiem praktycznych informacji mogących zainteresować potencjalnych kandydatów. W przystępny, a jednocześnie profesjonalny sposób pracownicy Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Politechniki Łódzkiej wraz z uczniami odsłaniają tajniki kształcenia w zawodach technik informatyk, technik mechatronik, technik mechanik i technik programista.

Link do prezentacji: 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły, zarówno w formie wirtualnego spaceru, a następnie osobistego spotkania z uczniami i pracownikami placówki, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i fachowo poinformują o możliwościach kształcenia i rozwoju osobistego w obrębie wybranych profili.

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych a zapotrzebowanie na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza listę zawodów, w których warto się kształcić. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 28 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Dane oparte są na wytycznych Instytutu Badań Edukacyjnych na podstawie statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych z ZUS i Systemu Informacji Oświatowe. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego poprzez stymulowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Wśród tych 28 zawodów, na które prognozowane jest zatrudnienie w prognozie krajowej znalazło się 6 zawodów, w których kształcimy obecnie lub proponujemy kształcenie dla obecnych uczniów klas 8:

Technikum nr 17                                                       Branżowa Szkoła I stopnia nr 17

 

Technik mechanik                                                     Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechatronik                                                 Operator obrabiarek skrawających  

Technik programista                                                 Ślusarz

 

Prognoza wojewódzka zawiera alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy w podziale na poszczególne województwa.

W prognozie dla województwa łódzkiego, zostały wymienione wszystkie zawody proponowane w naszej Szkole, jako te dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników.

 

Technikum nr 17                                                       Branżowa Szkoła I stopnia nr 17

 

Technik informatyk                                                   Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechanik                                                      Operator obrabiarek skrawających

Technik mechatronik                                                 Ślusarz

Technik programista


Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

Przy rekrutacji do naszej szkoły będziesz potrzebował następujących dokumentów:

  • wniosek do Dyrektora Szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),
  • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • szkolna karta zdrowia ucznia,
  • dwa zdjęcia,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

W sekretariacie Szkoły wydawane będą skierowania na bezpłatne badania potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
Skierowania na badania dla kandydatów wydawane będą od dnia 17.05.2022r. do dnia 26.07.2022r.

Skierowania  na badania dla kandydatów w postepowaniu uzupełniającym wydawane będą od dnia 03.08.2021r. do dnia 13.08.2022r.