KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kandydat

Adres do logowania kandydatów do naboru https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych a zapotrzebowanie na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Każdego roku, do 1 lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza listę zawodów, w których warto się kształcić. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy, obwieszczenie zawiera również wykaz potrzebnych zawodów w poszczególnych województwach.

Celem prognozy jest wskazanie w jakim kierunku powinna kształtować się oferta szkolnictwa branżowego w odniesieniu do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 28 zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy. Dane oparte są na wytycznych Instytutu Badań Edukacyjnych na podstawie statystyki publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych z ZUS i Systemu Informacji Oświatowe. Ma ona na celu wspomaganie szkolnictwa branżowego poprzez stymulowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Wśród tych 28 zawodów, na które prognozowane jest zatrudnienie w prognozie krajowej znalazło się 6 zawodów, w których kształcimy obecnie lub proponujemy kształcenie dla obecnych uczniów klas 8:

Technikum nr 17                                                       Branżowa Szkoła I stopnia nr 17

 

Technik mechanik                                                     Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechatronik                                                 Operator obrabiarek skrawających  

Technik programista                                                 Ślusarz

 

Prognoza wojewódzka zawiera alfabetyczny wykaz zawodów o istotnym lub umiarkowanym zapotrzebowaniu na wojewódzkim rynku pracy w podziale na poszczególne województwa.

W prognozie dla województwa łódzkiego, zostały wymienione wszystkie zawody proponowane w naszej Szkole, jako te dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników.

 

Technikum nr 17                                                       Branżowa Szkoła I stopnia nr 17

 

Technik informatyk                                                   Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Technik mechanik                                                      Operator obrabiarek skrawających

Technik mechatronik                                                 Ślusarz

Technik programista


Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prognoza-zawody-2021

 

Warunki przyjęcia do naszej szkoły w roku szkolnym 2021/2022.

Przy rekrutacji do naszej szkoły będziesz potrzebował następujących dokumentów:

  • wniosek do Dyrektora Szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna),
  • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • szkolna karta zdrowia ucznia,
  • dwa zdjęcia,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.

W sekretariacie Szkoły wydawane będą skierowania na bezpłatne badania potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie.
Skierowania na badania dla kandydatów wydawane będą od dnia 17.05.2021r. do dnia 26.07.2021r.

Skierowania  na badania dla kandydatów w postepowaniu uzupełniającym wydawane będą od dnia 03.08.2021r. do dnia 13.08.2021r.