4tm
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:05 GL M pod. progr-2/2 71     GL M pod. progr-1/2 71 BS wf-1/2 8
RR M tworz. dok-2/2 21
1 8:15- 9:00 MP j.angielski-1/2 57
GL M pod. progr-2/2 71
TM M ob urz i s-1/2 Ł2
Su M ob urz i s-2/2 Ł6
MP j.angielski-1/2 57
US wf-2/2 33
GL M pod. progr-1/2 71 BS wf-1/2 9
RR M tworz. dok-2/2 21
2 9:10- 9:55 MK biologia 56 TM M ob urz i s-1/2 Ł2
Su M ob urz i s-2/2 Ł6
GL M pod. progr-1/2 71
US wf-2/2 9
GL M pod. progr-1/2 71 MP j.angielski-1/2 57
RR M tworz. dok-2/2 21
3 10:05-10:50 BB historia 50 TM M ob urz i s-1/2 Ł2
Su M ob urz i s-2/2 Ł6
GL M pod. progr-1/2 71
Br j.angielski-2/2 60
HH j.polski 42 BO matematyka 61
4 11:00-11:45 AP wos 61 TM M ob urz i s-1/2 Ł2
Su M ob urz i s-2/2 Ł6
HH j.polski 42 BS wf-1/2 8
Br j.angielski-2/2 60
BO matematyka 61
5 12:05-12:50 BG fizyka_r 43   HH j.polski 42 BO matematyka_r 61 LP geografia 55
6 13:00-13:45 RD chemia 56 Br j.angielski-2/2 60 BG fizyka 43 AJ j.niemiecki-n/2 41
#n04 j.niemiecki-no/ 47
RR M tworz. dok-1/2 21
GL M pod. progr-2/2 71
7 13:55-14:40 JS JOZ-1/2 48
US wf-2/2 8
BO matematyka 61     RR M tworz. dok-1/2 21
GL M pod. progr-2/2 71
8 14:50-15:35 JS JOZ-2/2 48 BO zaj. wych. 61     RR M tworz. dok-1/2 21
GL M pod. progr-2/2 71
Obowiązuje od: 30.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 26.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum