4tia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:05     MK zaj. wych. 61   MR M graf i mul-1/2 28
AK M prog apl i-2/2 31
1 8:15- 9:00 AA matematyka_r 62   MK biologia 61 AA matematyka 62 MR M graf i mul-1/2 28
AK M prog apl i-2/2 31
2 9:10- 9:55 AA matematyka 62 MB j.niemiecki-n/2 47 NO j.polski 63 NO j.polski 63 MR M graf i mul-1/2 28
AK M prog apl i-2/2 31
3 10:05-10:50 WZ M jęz. progr-1/2 58
Br j.angielski-2/2 60
RD chemia 56 AK M prog apl i-1/2 31
WZ M jęz. progr-2/2 58
AC wf-1/2 33
KJ wf-2/2 9
NO j.polski 63
4 11:00-11:45 WZ M jęz. progr-1/2 58
JS JOZ-2/2 48
BB historia 50 AK M prog apl i-1/2 31
WZ M jęz. progr-2/2 58
AC wf-1/2 9
WZ M jęz. progr-2/2 58
AA matematyka 62
5 12:05-12:50 ZG M des bazy d-1/2 23
MR M graf i mul-2/2 28
WZ M jęz. progr-1/2 58
KJ wf-2/2 8
AK M prog apl i-1/2 31
ZG M des bazy d-2/2 23
MP j.angielski-1/2 57
WZ M jęz. progr-2/2 58
BG fizyka_r 43
6 13:00-13:45 ZG M des bazy d-1/2 23
MR M graf i mul-2/2 28
WZ M jęz. progr-1/2 58
KJ wf-2/2 8
MP j.angielski-1/2 57
ZG M des bazy d-2/2 23
BG fizyka 43 LP geografia 55
7 13:55-14:40 MP j.angielski-1/2 57
MR M graf i mul-2/2 28
AC wf-1/2 9
Br j.angielski-2/2 60
  AP wos 48 JS JOZ-1/2 48
8 14:50-15:35   MB j.niemiecki-n0/ 47   Br j.angielski-2/2 60  
Obowiązuje od: 30.10.2023
Drukuj plan
wygenerowano 26.10.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum