2tmm
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:05 US wf 8 SS M montż mech-m/2 W2 AB M mntż p i h-m/2 71    
1 8:15- 9:00 US wf 8 SS M montż mech-m/2 W2 AB M mntż p i h-m/2 71
WO M pod.el i s-a/2 72
  RD chemia 56
2 9:10- 9:55 AJ j.angielski 41 SS M montż mech-m/2 W2 AB M mntż p i h-m/2 71
WO M pod.el i s-a/2 72
#pm j.niemiecki-1/4 47
#nim j.niemiecki-4/4 49
AJ j.angielski 41
3 10:05-10:50 WO M mntaż e-el-m/2 71
PW M mont m i u-a/2 25
SS M montż mech-m/2 W2
EC M pod kon it-a/2 32
E1 M pod me el-m/2 72
PW M mont m i u-a/2 25
NO j.polski 63 #pm j.niemiecki-1/4 47
#nim j.niemiecki-4/4 49
4 11:00-11:45 WO M mntaż e-el-m/2 71
PW M mont m i u-a/2 25
SS M montż mech-m/2 W2
EC M pod kon it-a/2 32
E1 M pod me el-m/2 72
PW M mont m i u-a/2 25
NO j.polski 63 MK biologia 7
5 12:05-12:50 WO M mntaż e-el-m/2 71
PW M mont m i u-a/2 25
Ku matematyka 7 US wf 8 SS M montż mech-m/2 W2
PW M ob. m. i u-a/2 W3
LP geografia 55
6 13:00-13:45 Ku matematyka_ 7 BG fizyka_r 43 IB historia 49 SS M montż mech-m/2 W2
PW M ob. m. i u-a/2 W3
IB historia 48
7 13:55-14:40 NO j.polski 63 RD zaj. wych. 56 Ku matematyka 7 SS M montż mech-m/2 W2
PW M ob. m. i u-a/2 W3
BG fizyka 43
8 14:50-15:35   DM informatyka 29   SS M montż mech-m/2 W2
PW M ob. m. i u-a/2 W3
MG przedsięb. 55
9 15:45-16:30       SS M montż mech-m/2 W2  
Obowiązuje od: 15.02.2023
Drukuj plan
wygenerowano 15.02.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum