2tp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:20- 8:05   MT M prog apl i-1/2 21
ZG M pr str_ob-2/2 23
     
1 8:15- 9:00   MT M prog apl i-1/2 21
ZG M des bazy d-2/2 23
#n02 j.niemiecki-n0/ 47 LP przedsięb. 55 #n02 j.niemiecki-n0/ 47
HG j.niemiecki-n/2 49
2 9:10- 9:55 LP geografia 55 MT M prog apl i-1/2 21
ZG M des bazy d-2/2 23
HH zaj. wych. 42 BB historia 50 MK biologia 7
3 10:05-10:50 BB historia 50 RD chemia 56 MP JOZ-1/2 57
AC wf-2/2 8
HH j.polski 42 Br j.angielski-1/2 60
MP j.angielski-2/2 57
4 11:00-11:45 Br j.angielski-1/2 60
MP JOZ-2/2 57
BB hist. i ter 50 RF fizyka 44 HH j.polski 42 RF fizyka_r 44
5 12:05-12:50 MP JOZ-1/2 57
AC wf-2/2 9
BS wf-1/2 9
DM informatyka-2/2 29
BS wf-1/2 9
MP JOZ-2/2 57
BS wf-1/2 8
AC wf-2/2 9
BO matematyka 61
6 13:00-13:45 DM informatyka-1/2 29
MP j.angielski-2/2 57
BO matematyka 61 WZ M jęz. progr-1/2 58
ZG M pr str_ob-2/2 23
ZG M des bazy d-1/2 23
MT M prog apl i-2/2 21
ZG M pr str_ob-1/2 23
WZ M jęz. progr-2/2 58
7 13:55-14:40 HH j.polski 42 BO matematyka_r 61 WZ M jęz. progr-1/2 58
ZG M pr str_ob-2/2 23
ZG M des bazy d-1/2 23
MT M prog apl i-2/2 21
ZG M pr str_ob-1/2 23
WZ M jęz. progr-2/2 58
8 14:50-15:35 HG j.niemiecki-n/2 49   WZ M jęz. progr-1/2 58 MT M prog apl i-2/2 21 ZG M pr str_ob-1/2 23
WZ M jęz. progr-2/2 58
Obowiązuje od: 29.04.2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 26.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum