Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja szkoły

Misja Szkoły

Chcemy, aby absolwentom towarzyszyła dociekliwość poznawcza, odkrywająca wciąż nowe horyzonty, a silny charakter umożliwił im realizować te wartości w dorosłym życiu.

„Do tych należy jutrzejszy dzień,

Co nowych pragną zdobyczy”

– Adam Asnyk

Będziemy liderem w dziedzinie nowoczesnej edukacji, kształcąc młodzież na poziomie technikalnym, licealnym i policealnym. Zapewniamy naszym uczniom optymalne warunki pełnego rozwoju, przyjmując za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, życzliwość, wzajemną akceptację, pomoc i współdziałanie.

Swoje zadania realizować będziemy we współudziale z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym, zarówno samorządowym, oświatowym jak i akademickim.

Szkoła z wzorowo i ciekawie zorganizowanym procesem kształcenia z najnowszym wyposażeniem, stanowić będzie atrakcyjne miejsce pracy dla nauczycieli, którzy znajdą w niej warunki do pełnej samorealizacji, a dla uczniów – miejscem, w którym przebywają chętnie i znacznie dłużej, niż wymagają tego zajęcia oświatowe.

Szkoła tętnić będzie życiem, głośno o niej będzie w środowisku, a o przyjęcie do niej ubiegać się będą liczne rzesze kandydatów, którym stawiać się będzie wysokie wymagania.

Znakomicie wyszkolona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana Szkole sprawi, że z roku na rok wzbogacać i uatrakcyjniać się będzie ofertę edukacyjną.

Zasada partnerstwa stanowić będzie podstawę jej działania, a pojęcie Szkoły jako wspólnoty stanowić, że wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni i jednakowo odpowiedzialni za inicjatywy, stosowana w Szkole sprawi, że z roku na rok wzbogacać i uatrakcyjniać się będzie ofertę edukacyjną.

Model Absolwenta

Absolwent posiada rzetelną, ogólną wiedzę z różnych dziedzin. Dzięki umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji i znajomości języka obcego, potrafi ją rozszerzyć w zależności od potrzeb.

Nasz absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu tych dziedzin, które go szczególnie interesują. Jego samodzielność w działaniu i kreatywne myślenie pozwalają na tworzenie nowych rozwiązań i wartości już istniejących.

Absolwent postrzega wiedzę interdyscyplinarnie, jako rozszerzenie własnego obrazu otaczającego świata.

Silny system wartości pomaga mu w dokonywaniu właściwych wyborów oraz eksponowaniu swoich racji z zachowaniem poszanowania opinii innych osób.

Absolwent ZSP NR 17 jest osobą odpowiedzialną, przestrzegającą zasad dobrych obyczajów i kultury.

Posiadanie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, planowania i organizacji czasu sprawiają, że jest osobą cenioną przez pracodawców i grupy osób, z którymi współpracuje.