Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Patron szkoły

Kalendarium życia i działalności Jana Nowaka Jeziorańskiego

2 października 1914r.-w Berlinie przychodzi na świat Zdzisław Jeziorański (późniejszy Nowak)
czerwiec 1932r.-matura w gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie
czerwiec 1936r.-dyplom z ekonomii na Uniwersytecie Poznańskim
1936 – 1937r.-podchorążówka we Włodzimierzu Wołyńskim
wrzesień 1939r.-udział w wojnie obronnej Polski w stopniu podchorążego artylerii
 -pobyt w niemieckiej niewoli zakończony ucieczką
od 1939r.-działalność w ruchu oporu:
 -członek związku Walki Zbrojnej
 -żołnierz Armii Krajowej (m.in. udział w akcji „N” w ramach której kolportowano  w śród Niemców antyhitlerowskie materiały propagandowe w języku niemieckim)
1943-1944r.-odbył kilka kurierskich wypraw na zachód na trasie Warszawa-Londyn (jako wysłannik Komendanta głównego AK i jego łącznik z londyńskim rządem)
sierpień-wrzesień 1944r.-udział w powstaniu Warszawskim (m.in. redagował w powstańczym radiu Błyskawica serwis w języku angielskim)
7 września 1944r.-w powstańczej Warszawie wziął ślub z łączniczką AK Jadwigą Wolską – Gretą
od 1945r.-pobyt na emigracji
od 1948r.-praca w Londynie w radiu BBC
3 maja 1952r.-w Siedzibie Radia Wolna Europa w Monachium przeprowadził pierwszą audycję w języku polskim. Inauguracyjne radiowe przemówienie Jana Nowaka zawierało m.in. pamiętne słowa:” Zabłyśnie jeszcze nad „Warszawą jutrzenka swobody”
1952-1976r.-działalność w Radiu Wolna Europa m.in. funkcja dyrektora sekcji polskiej RWE
od 1977r. –pobyt i szeroka działalność polityczna i publicystyczna w Stanach Zjednoczonych, Kongresie Polonii Amerykańskiej. Jako konsultant Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu Jan Nowak Jeziorański udzielał kolejnym prezydentom USA nieocenionych rad w sprawie Polski i Europy Wschodniej. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych Jan Nowak angażował się również w pomoc dla polskiej opozycji demokratycznej ,zwłaszcza „Solidarność”
lata 70-te-90-te -liczne publikacje książek oraz artykułów w prasie polskiej, polonijnej i amerykańskiej m.in. takich jak: „Kurier z Warszawy”, „Wojna w eterze”, „Polska z oddali”, „W poszukiwaniu nadziei”, „Rozmowy o Polsce”
lata 90-te-w ramach działalności w Kongresie Polonii Amerykańskiej mobilizował Amerykanów polskiego pochodzenia do walki o polskie interesy. Kierował udaną akcją KPA na rzecz ostatecznego uznania przez jednoczące się Niemcy zachodnich granic Polski. Ponadto Jan Nowak podjął szeroko zakrojoną działalność na rzecz poparcia przez zachodnie demokracje idei wstąpienia Polski do NATO oraz Unii Europejskiej
1994r. i 1996r.-otrzymał najwyższe polskie i amerykańskie odznaczenia m.in. Order Orła Białego oraz Prezydencki Medal Wolności
21 lipca 2002r.-wraca na stałe do kraju i zamieszkuje w Warszawie
2002-2003r.-dalsza działalność na rzecz integracji Polski z Unią Europejską, liczne apele o wzięcie przez Polaków udziału w referendum akcesyjnym w czerwcu 2003 roku i głosowanie za integracją ze strukturami UE

W nocy z 20 na 21 stycznia 2005r.Jan Nowak-Jeziorański umiera w Warszawie