KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Program edukacji ekologicznej

Program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 w Łodzi 2020/2021

projekt.

„Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej”  to projekt, którego realizację zaplanowano na rok szkolny 2020/2021.

Numer wniosku 78 N200760W kwota dotacji 10 080, całkowity koszt projektu 11200 zł

Zadanie zrealizowane zostanie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Konkursu:  „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”.

W ramach programu realizowane będą:

1.Wycieczki oraz wyjścia edukacyjne

 1. Wycieczka do Bełchatowa do Kopalni Węgla Brunatnego -
 2. Wycieczka do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.
 3. Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego

2. Zajęcia stacjonarne

 1. zajęcia nt. zasobów wody na Ziemi. (Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" )
 2. zajęcia  dotyczące skutków społecznych wynikających z kurczenia się zasobów naturalnych i zmian klimatycznych Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła”)

3.Konkursy

 1. plastyczny „101 pomysłów na oszczędzanie wody” .
 2. konkurs na hasło reklamowe „Moja Ziemia – Mój Skarb”.
 3. konkurs „Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków”.

4.Sesja plakatowa i naukowa

 1. „Ziemia jest tylko jedna” – sesja plakatowa
 2. sesja naukowa - „Chrońmy nasze środowisko”.

5.Inne działania

 1. Szkolne Koło Ekologiczne (zajęcia warsztatowe z geografii, chemii i biologii związane z zagadnieniami ekologicznymi)
 2. całoroczna zbiórka nakrętek dla Przytuliska dla zwierząt w Głownie
 3. test wiedzy nt. skutków degradacji zasobów naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wody: „Moja Ziemia – Mój Skarb”
 4. ankieta na temat "Co wiem o zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych?",
 5. w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy lekcje: „S.O.S. Ziemia”,. „Jak ratować nasz dom?” , „Jak się myjesz?” , „Co kapie z nieba?”
 6. akcja Sprzątanie Świata
 7.  w ramach projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne

Zadania realizowane podczas Projektu dobrano tak, aby poza efektem ekologicznym uzyskać również dodatkowe korzyści, należą do nich:

Opanowanie przez młodzież konkretnych technik mikroskopowania i analitycznych– podczas zajęć koła ekologicznego.
Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie – podczas wycieczek i zajęć .
Stworzenie możliwości zdobycia nagród – konkursy organizowane podczas projektu adresowane są do wszystkich uczniów ZST I co daje szansę również osobom o niskim statusie materialnym, na otrzymanie i sprzętu elektronicznego.


PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ -KONKURSY

Załącznik 1


        „Ziemia jest tylko jedna"

Konkurs na plakat przedstawiający problemy współczesnego świata związane z wyczerpywaniem zasobów naturalnych rozstrzygnięty:
I miejsce nr Michał Szary 2pmb
II Biesiacka Oliwia 2 pi
III Majewski Nikodem 1 tib

Nagrody w Konkursie dla zwycięzców finansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Gratulujemy!!


Wyniki drugiego etapu konkursu "Moja Ziemia - mój skarb"  

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Konkursu:  „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” 

Wyniki testu (max. 20p): 

I miejsce - Ł. Czupryniak - 4tib - 18 p  

II miejsce - B. Zalewski - 1tia - 17p 

III miejsce - M. Bogusz - 2pi - 16p 

III miejsce - J. Olczak - 2pi - 16p 

Wyróżnienie dla Kamila  Milskiego z klasy 1 tia za hasło reklamowe


 


Wyniki konkursu na prezentację multimedialną "Przydomowa oczyszczalnia ścieków"
Pierwsze miejsce zajął Bartosz Zalewski z klasy 1 tia
drugie miejsca są dwa: 
Sara Trzuskowska, z kasy 2 tm i Łukasz Czupryniak z klasy 4 tib
trzecie miejsce zdobył Wiktor Rożniatowski  z kasy 2 pi
Gratulujemy!!

Sesja naukowa „Chrońmy nasze zdrowie i środowisko” w ZST-I