Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Uczeń - VET

logotyp

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W HISZPANII

projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135592 współfinansowany przez unię Europejską

w ramach programu ERASMUS+, SEKTOR: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE,

AKCJA 1 „MOBILNOŚĆ EDUKACUJNA OSÓB”

na podstawie przyznanej Akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095274

realizowanego przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU.

Projekt został przygotowany przez zespół projektowy z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi przy współpracy z hiszpańskim partnerem firmą Universal Mobility SL

Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000135592

Przedstawiciel Prawny Beneficjenta Projektu: Jarosław Pawlicki - Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Organ prowadzący Beneficjenta Projektu: Urząd Miasta w Łodzi.

Wartość Projektu:  53 343,00 EUR.

Miejsce praktyk: Hiszpania -  w terminie 09-10.2024.

Projekt realizowany jest na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju  Systemu Edukacji. (FRSE)- Narodową Agencją Programu Erasmus+. Informacje na temat Projektu można uzyskać u koordynatora Projektu, Pani Magdaleny Makary. 

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom nowoczesnego kształcenia zawodowego, których celem jest efektywne przygotowanie uczniów do życia i wykonywania pracy zawodowej, a także aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Do udziału w realizacji projektu aplikować mogą uczniowie kształcący się obecnie w klasach 3 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w następujących zawodach:

 1. Technik informatyk
 2. Technik programista
 3. Technik mechatronik
 4. Technik mechanik

CELEM PROJEKTU JEST:

 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych,
 • wypracowanie umiejętności odnalezienia się i radzenia sobie w środowisku międzynarodowym,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Hiszpanii. 

PRAKTYKI ZAWODOWE OBEJMUJĄ:

 • 4 tygodniowy staż w zakładzie branżowym (w warunkach hiszpańskich)
 • Pokrycie kosztów: transportu, noclegu, wyżywienia, polisa ubezpieczeniowa
 • Szkolenie językowe, pedagogiczno-kulturowe i BHP
 • Certyfikaty potwierdzające nabycie kompetencji podczas pobytu za granicą: Europass Mobilność  i ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym)
 • Program kulturowy

 Koordynator: Magdalena Makara; m.makara@zsti.elodz.edu.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załączniki

Opinię nauczycieli zawodowych, po konsultacji z innymi nauczycielami wydają:

technik informatyk - A. Kasprzyk

technik programista - A. Kasprzyk

technik mechanik - G. Lis

technik mechatronik - G.Lis

„Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlaj poglądy i opinie Unii Europejskiej lub [nazwa podmiotu przyznającego pomoc]. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności”.

uczeń