Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kształcenie zawodowe

Wybrane aspekty organizacji procesu kształcenia zawodowego

Jako Zespół Nauczycieli Kształcenia Zawodowego prowadzimy szereg działań, mających na celu różnorodność i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla młodzieży. Uczniowie korzystają z możliwości doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań technicznych, uzyskują certyfikaty umiejętnościowe, uczestniczą w konkursach zawodowych.

Od wielu lat nasi nauczyciele uczestniczą w pracach nad tworzeniem oraz ewaluacją programów nauczania dla wszystkich nauczanych w szkole zawodów.

We wszystkich klasach technikum pracujemy wg autorskich programów modułowych, do których opracowaliśmy odpowiedni system oceniania. Zajęcia dydaktyczne w grupie liczącej do 16 osób otwierają nauczycielowi drogę do wykorzystywania metod stymulujących aktywność ucznia.

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  będzie realizowane w systemie dualnym. Kształcenie specjalistyczne w zawodzie prowadzone będzie w zakładzie pracy zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych, wyposażonym w nowoczesne, zautomatyzowane obrabiarki sterowane numerycznie.

Kształcenie w pozostałych zawodach Branżowej Szkoły – I stopnia prowadzone jest wg przedmiotowych programów nauczania, dostosowanych przez naszych nauczycieli do realizacji w szkole.

Dla zwiększenia efektywności kształcenia i zbliżenia do rzeczywistych warunków pracy, elementy kształcenia praktycznego prowadzone są w warsztatach szkolnych, zakładach pracy oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W zakładach pracy realizowane są także praktyki zawodowe właściwe dla nauczanego zawodu.

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej objął szkołę patronatem naukowym - część zajęć jest realizowana w laboratoriach Politechniki Łódzkiej lub przez ich pracowników w naszej placówce.

We wszystkich klasach technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, uczniowie wykonują rysunki techniczne komputerowo z użyciem programu AutoCAD.

Pracownie kształcenia zawodowego wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedialny sprzęt audiowizualny, sprzęt pomocniczy. W miarę pozyskiwania środków m.in. dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych oraz w dużej mierze wykorzystywaniu dotacji unijnych, wyposażenie pracowni jest ciągle uzupełniane.

Przygotowanie uczniów do egzaminów jest jednym z ważniejszych zadań priorytetowych naszego Zespołu. Praca ta wymaga ustawicznych działań wielu nauczycieli, nie tylko w okresie poprzedzającym egzamin na daną kwalifikację, ale w okresie całego toku nauki, poczynając od klas pierwszych. Uczeń musi umieć zdawać egzaminy, a my staramy się go tego nauczyć.