Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kształcenie zawodowe

Wybrane aspekty organizacji procesu kształcenia zawodowego

Jako Zespół Nauczycieli Kształcenia Zawodowego prowadzimy szereg działań, mających na celu różnorodność i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej dla młodzieży. Uczniowie korzystają z możliwości doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań technicznych, uzyskują certyfikaty umiejętnościowe, uczestniczą w konkursach zawodowych.

Od wielu lat nasi nauczyciele uczestniczą w pracach nad tworzeniem oraz ewaluacją programów nauczania dla wszystkich nauczanych w szkole zawodów.

We wszystkich klasach technikum pracujemy wg autorskich programów modułowych, do których opracowaliśmy odpowiedni system oceniania. Zajęcia dydaktyczne w grupie liczącej do 16 osób otwierają nauczycielowi drogę do wykorzystywania metod stymulujących aktywność ucznia.

Kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  będzie realizowane w systemie dualnym. Kształcenie specjalistyczne w zawodzie prowadzone będzie w zakładzie pracy zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych, wyposażonym w nowoczesne, zautomatyzowane obrabiarki sterowane numerycznie.

Kształcenie w pozostałych zawodach Branżowej Szkoły – I stopnia prowadzone jest wg przedmiotowych programów nauczania, dostosowanych przez naszych nauczycieli do realizacji w szkole.

Dla zwiększenia efektywności kształcenia i zbliżenia do rzeczywistych warunków pracy, elementy kształcenia praktycznego prowadzone są w warsztatach szkolnych, zakładach pracy oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W zakładach pracy realizowane są także praktyki zawodowe właściwe dla nauczanego zawodu.

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej objął szkołę patronatem naukowym - część zajęć jest realizowana w laboratoriach Politechniki Łódzkiej lub przez ich pracowników w naszej placówce.

We wszystkich klasach technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, uczniowie wykonują rysunki techniczne komputerowo z użyciem programu AutoCAD.

Pracownie kształcenia zawodowego wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedialny sprzęt audiowizualny, sprzęt pomocniczy. W miarę pozyskiwania środków m.in. dzięki udziałowi w projektach edukacyjnych oraz w dużej mierze wykorzystywaniu dotacji unijnych, wyposażenie pracowni jest ciągle uzupełniane.

Przygotowanie uczniów do egzaminów jest jednym z ważniejszych zadań priorytetowych naszego Zespołu. Praca ta wymaga ustawicznych działań wielu nauczycieli, nie tylko w okresie poprzedzającym egzamin na daną kwalifikację, ale w okresie całego toku nauki, poczynając od klas pierwszych. Uczeń musi umieć zdawać egzaminy, a my staramy się go tego nauczyć.

 

 

NASI PARTNERZY:


PARTNERZY NAUKOWI: