KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Terminy rekrutacji

Terminarz rekrutacji

do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 15 czerwca 2020r.  do 10 lipca 2020r. godz.15:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół
 • od 26 czerwca 2020r do 10 lipca 2020r. godz.15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • od 31 lipca 2020r do 4 sierpnia 2020r. godz.15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
 • 12 sierpnia 2020r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 15 czerwca 2020r. do 14 sierpnia 2020r. – wydawanie kandydatom skierowań na badania lekarskie
 • od 13 sierpnia 2020r. do 18 sierpnia 2020r. godz. 12.00 - składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 19 sierpnia 2020r. do godz. 14.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz 493 z póź. zm.) w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki zawodu w w/w terminie, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym na piśmie dyrektora szkoły i składa je w terminie późniejszym.

 

Terminarz rekrutacji

do Szkoły Policealnej nr17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 15 czerwca 2020r.  do 4 sierpnia 2020r. godz.15:00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • do 4 sierpnia 2020r do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia średniego
 • 12 sierpnia 2020r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 13 sierpnia 2020r. godz. 12.00 do 18 sierpnia 2020r. godz. 15.00  -składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 19 sierpnia 2020r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych