Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terminy rekrutacji

Adres do logowania kandydatów do naboru   

 

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024

do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 24 kwietnia 2023r.  do 23 maja 2023r. godz.12:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z dowolnej liczby szkół
 • od 24 kwietnia 2023r. do 17 lipca 2023r. – wydawanie kandydatom skierowań na badania lekarskie
 • od 04.lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r do godz. 15.00 – możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
 • od 6 lipca 2023r do 10 lipca 2023r. godz.15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 14 lipca 2023r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od14 lipca 2023r. godz. 12.00 do 20 lipca 2023r. - składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 21 lipca 2023r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od21 lipca 2023r. godz. 12.00do 26 lipca 2023r. godz. 12.00 – składanie wniosku
 • od 20 lipca 2023r. do 1 sierpnia 2023r   - wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
 • 1 sierpnia 2023r. do godz. 12.00 - wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 1 sierpnia 2023r. godz. 12.00 do 4 sierpnia 2023r. godz. 12.00 składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole. 
 • 7 sierpnia 2023r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych