KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Terminy rekrutacji

Terminarz rekrutacji

do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 11 maja 2020r.  do 23 czerwca 2020r. godz.15:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół
 • od 19 czerwca 2020r do 22 czerwca 2020r. godz.15:00 możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku)
 • od 26 czerwca 2020r do 30 czerwca 2020r. godz.15:00 - składanie przez kandydatów kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 13 lipca 2020r. do godz. 12.00 – wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 11 maja 2020r. do 14 lipca 2020r. 15.00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 13 lipca 2020r. godz. 12.00 do 20 lipca 2020r. godz. 12.00  -   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 21 lipca 2020r. do godz. 14.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 22 lipca 2020r. do 27 lipca 2020r. do godz. 15.00 – składanie

      wniosku

 • 17 sierpnia 2020r. - wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 22 lipca 2020r. do 18 sierpnia do godz. 15:00 - wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych
 • od 17 sierpnia 2020r godz. 00 do 21 sierpnia 2020r. godz. 12.00- składanie

     przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa,   

     oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

     stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole  

 • 24 sierpnia 2020r.do 14.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminarz rekrutacji

do Szkoły Policealnej nr17

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 15 czerwca 2020r.  do 26 czerwca 2020r. godz.15:00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
 • od 26 czerwca 2020r do dnia 30 czerwca 2020r do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz kopię zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu zewnętrznego
 • 13 lipca 2020r. do godz. 12.00 – wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 13 lipca 2020r. godz. 12.00 do 20 lipca 2020r. godz. 12.00  -   składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 21 lipca 2020r. godz. 14.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 22 lipca 2020r. do 27 lipca 2020r. do godz. 15.00 – składanie wniosku
 • 17 sierpnia 2020r. do godz. 12:00 - wywieszenia list zakwalifikowanych

      niezakwalifikowanych

 • od 17 sierpnia 2020r godz. 00 do 21 sierpnia 2020r. godz. 12.00- składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 24 sierpnia 2020r. godz. 14.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

 

Dokumenty można składać w ZSTI al. Politechniki 37 w Łodzi