Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terminy rekrutacji

Adres do logowania kandydatów do naboru   

 

Terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2023/2024

do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 24 kwietnia 2023r.  do 23 maja 2023r. godz.12:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z dowolnej liczby szkół
 • od 24 kwietnia 2023r. do 17 lipca 2023r. – wydawanie kandydatom skierowań na badania lekarskie
 • od 04.lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r do godz. 15.00 – możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków
 • od 6 lipca 2023r do 10 lipca 2023r. godz.15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • 14 lipca 2023r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od14 lipca 2023r. godz. 12.00 do 20 lipca 2023r. - składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 21 lipca 2023r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od21 lipca 2023r. godz. 12.00do 26 lipca 2023r. godz. 12.00 – składanie wniosku
 • od 20 lipca 2023r. do 1 sierpnia 2023r   - wydawanie skierowań na badania lekarskie dla kandydatów
 • 1 sierpnia 2023r. do godz. 12.00 - wywieszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 1 sierpnia 2023r. godz. 12.00 do 4 sierpnia 2023r. godz. 12.00 składanie przez kandydatów umieszczonych na liście zakwalifikowanych oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu  stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole. 
 • 7 sierpnia 2023r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych