Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terminy rekrutacji

Adres do logowania kandydatów do naboru   https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

 

Terminarz rekrutacji

do Technikum nr 17 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 17

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji :

 • od 20 kwietnia 2022r.  do 17 maja 2022r. godz.12:00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych, w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z dowolnej liczby szkół.
 • od 8 lipca 2022r do 12 lipca 2022r. godz.15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • od 4 lipca 2022r do 11 lipca 2022r. godz.15:00 – możliwość dokonania zmian przez kandydata we wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
 • 19 lipca 2022r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 20 kwietnia 2022r. do 20 lipca 2022r. – wydawanie kandydatom skierowań na badania lekarskie
 • od 19 lipca 2022r. godz. 12:00 do 22 lipca 2022r. godz. 12.00 - składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 25 lipca 2022r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz 493 z póź. zm.) w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki zawodu w w/w terminie, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym na piśmie dyrektora szkoły i składa je w terminie późniejszym.

 

Terminy składania dokumentów oraz terminy rekrutacji uzupełniającej:

 • od 25 lipca 2022r. godz. 12:00  do 28 lipca 2022r. godz.12:00 – składanie wniosku
 • 5 sierpnia 2022r. godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 25 lipca 2022r. do 9 sierpnia 2022r. – wydawanie kandydatom skierowań na badania lekarskie
 • od 5 sierpnia godz. 12:00 do 10 sierpnia 2022r. godz. 12.00  - składanie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole.
 • 11 sierpnia 2022r. do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz 493 z póź. zm.) w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki zawodu w w/w terminie, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym na piśmie dyrektora szkoły i składa je w terminie późniejszym.