Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zawodowy Top

Projekt „Zawodowy Top”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działanie: XI.3 Kształcenie zawodowe
Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022
Budżet projektu: 1 036 325,00 PLN

Dofinansowanie z EFS: 932 625,00 PLN

DRODZY UCZNIOWIE ZST – I

Rusza nowy projekt unijny

 „Zawodowy Top”

Projekt trwać będzie przez 2 lata

Do udziału w nim zapraszamy uczniów z klas drugich i trzecich.

 

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie Szkoły na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cele te będą osiągane poprzez:

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych oczekiwanych przez pracodawców regionu łódzkiego i zwiększające szanse uczniów na rynku pracy;
 • rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanymi w organizację wysokiej jakości staży;
 • zwiększenie kompetencji zawodowych n-li ZSTI w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców;
 • stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodach: mechanik, mechatronik i informatyk;
 • wsparcie w podnoszeniu przez uczniów kompetencji kluczowych z matematyki ,fizyki i języka angielskiego;
 • zdobywanie przez uczniów i n-li nowych umiejętności wynikająca z konieczności dostosowania szkoły zawodowej do regulacji rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą odbywać staże w firmach regionu łódzkiego ,co przybliży im specyfikę pracy w tej branży i da absolwentom nowe możliwości zatrudnienia.

W ramach projektu przewiduje się zajęcia:

dla mechaników i mechatroników:

 • Kurs spawania - 4 uczniów na rok (4 edycje po 2 osoby).
 • Kurs z zakresu programowania i obsługi obrabiarek: tokarki i frezarki CNC – 10 uczniów na rok (2 edycje po 10 osób).
 • Kurs komputerowego wspomagania projektowania: skanery 3D i drukarki 3D – 20 uczniów (2 edycje po 10 osób).
 • Kurs projektowania w językach wysokiego poziomu, zastosowanie programowania do układów sterowania – 24 uczniów (4 edycje po 6 osób)
 • Kurs na uprawnienia elektryczne SEP – 72 uczniów (4 edycje po 18 osób)

dla informatyków:

Specjalistyczne kursy zawodowe 30 osób ( 2 edycje po 15 osób):

 • Grafika komputerowa.
 • Zarządzanie aplikacjami.
 • Elementy multimedialne na stronach internetowych.

Dla uczestników projektu przewidziane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe  z fizyki, matematyki oraz języka angielskiego.

Planowane są również wycieczki zawodowe na targi branżowe, konferencje min.:

 • Targi Automaticon (Warszawa)
 • Targi Innowacje – Technologie – Maszyny (Poznań)

Wszyscy uczestnicy zajęć odbywać będą płatne 150 godzinne staże w łódzkich zakładach pracy.

5 nauczycieli uczestniczyć będzie w szkoleniach zwiększających ich kompetencje zawodowe:

 • Tworzenie stron www w języku HTML. (1 nauczyciel)
 • Szkolenie z zakresu programowania obrabiarek CNC. (2 nauczycieli)
 • Kurs praktyczny obrabiarek CNC. (2 nauczycieli)

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostaną nasi nauczyciele oraz wykładowcy uczelni i trenerzy branżowi.

Szkoła zostanie doposażona w programy komputerowe, drukarkę i tonery, pamięci zewnętrzne i wewnętrzne, rzutniki, laptop, stanowiska dydaktyczne do montażu i eksploatacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych, moduły do symulacji sterowania procesami technologicznymi, narzędzia pomiarowe, generatory, oscyloskop, rezystory suwakowe, słuchawki, tablety graficzne, stanowiska spawalnicze, dydaktyczną obrabiarkę cnc, podręczniki.

Koordynatorem szkolnym jest p. Paweł Dawczyński.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w dniach 28.09.2020 -9.10.2020 r.

W dniu 23.12.2020 r. decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wydłużono termin realizacji projektu o 90 dni, tj. do dnia 29.11.2022.W związku z powyższym ulega zmianie treść paragrafu 1 Postanowienia ogólne, punkt 4 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: „Projekt realizowany jest od 01.09.2020 do 29.11.2022”. 

REGULAMIN DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE „ZAWODOWY TOP”
FORMULARZ CNC
FORMULARZ SPAWANIE
FORMULARZ KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA 
FORMULARZ PROGRAMOWANIE W JĘZYKACH WYSOKIEGO POZIOMU
FORMULARZ INFORMATYKA +-W