Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kwalifikacje +

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu dla edukacji i kadr w Łódzkiem w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


Działanie: FELD.08.08
Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2026
Budżet projektu: 1 568 848,80 PLN

Dofinansowanie z EFS: 1 411 963,92 PLN

 

DRODZY UCZNIOWIE ZST – I

Rusza nowy projekt unijny „Kwalifikacje +”

Projekt trwać będzie przez 2 lata

Do udziału w nim zapraszamy obecnych (2023/2024) uczniów z klas drugich, trzecich i czwartych.

 

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSTI w Łodzi w terminie do 31.03.2026 oraz wsparcie Szkoły na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, a także dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cele te będą osiągane poprzez:

 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów w kierunkach kształcenia zgodnych z potrzebami regionalnymi (technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik) i zwiększenie szans uczniów na rynku pracy;
 • rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanymi w organizację wysokiej jakości staży;
 • zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli ZST-I w obszarach ważnych z punktu widzenia potrzeb pracodawców regionu łódzkiego oraz doskonalenie kompetencji w zakresie edukacji włączającej i antydyskryminacyjnej;
 • stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy dla nauczania w zawodach: mechanik, mechatronik, informatyk i programista;
 • wsparcie w podnoszeniu przez uczniów kompetencji kluczowych z matematyki i języka angielskiego;
 • zdobywanie przez uczniów i nauczycieli nowych umiejętności wynikających z konieczności dostosowania szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy.

Uczestnicy projektu będą odbywać staże w firmach regionu łódzkiego, co przybliży im specyfikę pracy w tej branży i da absolwentom nowe możliwości zatrudnienia.

W ramach projektu przewiduje się zajęcia:

dla informatyków:

 • Kurs zarządzanie aplikacjami – 15 uczniów klas 4   POBIERZ FORMULARZ
 • Kurs grafiki komputerowej oraz zarządzania aplikacjami – 30 uczniów klas 2 i 3 (2 grupy po 15 osób)   POBIERZ FORMULARZ
 • Kurs modernizacji zestawu komputerowego – 16 uczniów klas 2 i 3   POBIERZ FORMULARZ

dla mechatroników:

 • Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz lutowania – 20 uczniów klas 2 i 3 (2 grupy po 10 osób)   POBIERZ FORMULARZ
 • Kurs Eksploatacji i programowania układów mechatronicznych – 12 uczniów klas 2 i 3 (2 grupy po 6 osób)   POBIERZ FORMULARZ

wspólne dla informatyków i programistów:

 • Kurs programowania w języku PYTHON – 24 uczniów klas 2 i 3 (2 grupy po 12 osób)   POBIERZ FORMULARZ

wspólne dla mechaników i mechatroników:

 

Dla uczestników projektu przewidziane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki oraz języka angielskiego, a także kurs na uprawnienia elektryczne SEP.

Planowane są również wycieczki zawodowe min.:

 • Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON w Warszawie;
 • Warsztaty informatyczne organizowane w Muzeum Historii Komputerów i Informatyki w Katowicach;
 • Wizyta w niemieckiej firmie produkującej maszyny CNC – DMG w Pleszewie.

125 uczniów będzie odbywać płatne 160 godzinne staże w łódzkich zakładach pracy.

60 nauczycieli uczestniczyć będzie w szkoleniach zwiększających ich kompetencje zawodowe:

 • Szkolenie z zakresu edukacji włączającej (30 nauczycieli);
 • Szkolenie z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej (30 nauczycieli);
 • Szkolenie z zakresu programowania sterowników PLC (2 nauczycieli);
 • Kurs na uprawnienia elektryczne SEP (8 nauczycieli);
 • Szkolenia z zakresu obsługi programów graficznych BLENDER, ADOBE ILUSTRATOR oraz CANVA (1 nauczyciel);
 • Kurs zaawansowanego programowania aplikacji mobilnych w języku JAVA (1 nauczyciel);
 • Kurs języka angielskiego zawodowego (1 nauczyciel);
 • Kurs obsługi programowania SINU TRAIN (2 nauczycieli);
 • Kursy z zakresu obsługi programów AUTODESK INVENTOR NASTRAN, AUTODESK FUSION 360, FUSION CAM (1 nauczyciel);

Do prowadzenia zajęć zaproszeni zostaną nasi nauczyciele oraz wykładowcy uczelni i trenerzy branżowi.

Szkoła zostanie doposażona w programy, sprzęt komputerowy, kolorową drukarkę laserową, projektory multimedialne, spawarki TIG wraz z oprzyrządowaniem, odzież ochronną (przyłbice, fartuchy), narzędzia do mechanicznej obróbki różnego rodzaju materiałów, wózek narzędziowy z wyposażeniem, kompresor, zestawy osprzętu pneumatycznego i elektropneumatycznego, siłowniki pneumatyczne, sterowniki PLC wraz z niezbędnym wyposażeniem, urządzenia pomiarowe, roboty do nauki programowania, zestawy treningowe do montażu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, stacje lutownicze, odsysacze oparów lutowniczych, podręczniki.

W ramach projektu powstanie laboratorium językowe na 24 stanowiska. Cyfrowe centrum językowe pozwoli nauczycielowi na prowadzenie zajęć językowych, których podstawą jest prowadzenie konwersacji uczniów oraz praca ze źródłami dźwięku pochodzącymi z różnych wydawnictw językowych. Wyposażenie pracowni językowej przyczyni się do prowadzenia zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.

 

Koordynatorem szkolnym jest p. Paweł Kulesza.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w dniach 14.05.2024 – 17.05.2024 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DLA UCZNIÓW W PROJEKCIE KWALIFIKACJE+