Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

KONKURSU ,,ŚWIĄTECZNE ŚPIEWANIE KOLĘD"

REGULAMIN KONKURSU ,,ŚWIĄTECZNE ŚPIEWANIE KOLĘD I PIOSENEK BOŻONARODZENIOWYCH"

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Świąteczne śpiewanie kolęd i piosenek bożonarodzeniowych”.
  2. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi.
  3. Konkurs organizowany jest w dniach od 14.12.2023 r. do 20.12.2023 r. 
  4. Przedmiotem konkursu jest zaśpiewanie jednej z wylosowanych przez klasy kolęd lub piosenek bożonarodzeniowych. 
 • UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie ZST-I z klas 1-5 o wszystkich profilach nauczania.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest kolejno: wylosowanie przez samorząd klasy kolędy lub piosenki oraz przesłanie nagrania, na którym klasa śpiewa wylosowaną kolędę lub piosenkę na adres mail a.bednarczyk@zsti.elodz.edu.pl do dnia 20.12.2023 r. do godz. 23.59.
 • ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs składa się z jednego etapu.
  2. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 21.12.2023 r.
  3. W konkursie przewidziane są nagrody.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
  2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji rozstrzyga organizator.